Vliv cizích jazyků

Český jazyk se neustále vyvíjí. Není se proto čemu divit, že jej ovlivňují i další jazyky. Právě z nich pak pochází spousta slov, která jako Češi používáme. 

Ruku na srdce. Skutečně u všech znáte význam? Řada slov přejatých z cizích jazyků nám natolik zdomácněla, že nad jejich významem vůbec nepřemýšlíme. Pak jsou tu ale i další, u kterých často nemáme tušení, co přesně znamenají. 

Jazyky, které čestinu ovlivnily nejvíce, jsou latina, řečtina a francouzština. Ty přispěly do českého slovníku řadou důležitých termínů. Za zmínku stojí slova jako škola, plán, anebo problém.

Setkat se můžeme také s výrazy, které si ponechaly původní význam. To ještě více podtrhuje rozmanitost češtiny. Tato slova se pouze stala její součástí, aniž by kdy došlo k jejich překladu. 

Právě to vytváří bohatou mozaiku „české“ jazykové evoluce. 

Jak dobře je znáte?

U některých přejatých slov se lehce pozměnil původní význam. Právě tato slova pak přinášejí nové způsoby pro jejich vyjádření. 

Rubrika „cizí“ slova:

Zdroj: Youtube

Jako příklad si můžeme uvést slovo „tobako“, pod kterým se dnes ukrývá tabák. Původní význam tohoto slova ale znamená troubel dýmky. 

Přejatá slova se rychle přizpůsobují výslovnosti a pravopisu jazyka, který je přijímá. Příkladem takového slovo mohou být anglické „jeans“, které jsme si rychle počestily na české „džíny“. 

Stejné je to s francouzským slovem „fillet“, pro které máme v češtině označení „filé“.

Přejatá slova jsou důkazem, že se čeština neustále vyvíjí a aktivně reaguje na změny ve společnosti a kultuře. Dnes není výjimkou, že mladá generace lidí běžně kombinuje český jazyk s anglickým. 

I proto je znalost cizích slov důležitá. Přináší nám novou a mnohdy neotřelou perspektivu vnímání a vyjadřování. Zároveň poukazuje na rozmanitost a otevřenost samotného českého jazyka. 

Kvíz: Jak dobře znáte cizí slova? Těchto 10 slov je běžně užívaných, splést je by byla ostuda!

Zdroje: is.muni.cz, www.lidovky.cz, cs.wikipedia.org