Augustinův koncept duchovního manželství samozřejmě nebral v potaz psychologické faktory, ale vycházel čistě z náboženství. Navázal na jiné křesťanské světce a filosofy, kteří fyzický styk odmítali jako nečistý tělesný požitek, jenž člověka odvádí od duchovního spojení s Bohem. Pokud ho už někdo praktikoval, měl tak činit výhradně za účelem plození potomků. Z toho také vyplývala představa, že žena má v životě pouze dvě možnosti: provdat se a rodit děti, nebo zachovat věčné panenství a sloužit Kristu jako řádová sestra.

Nejen chtíčem živ je svazek

Svatý Augustin však formuloval na svou dobu velmi pokrokovou tezi. Plození dětí byl podle něho sice hlavní, ale nikoli jediný účel manželství. Druhotným účelem mělo být přátelství a vzájemná úcta mezi manželi, které jejich svazek promění ve "svaté a čisté společenství".

"Zdá se mi, že dobrem manželství není pouze plození dětí, nýbrž i přirozené společenství, které je ustaveno mezi dvěma pohlavími. Jinak by nebylo možné mluvit o manželství mezi starými lidmi, zvláště v případě, že přišli o děti nebo je nikdy neměli," tvrdil světec. (Zdroj: https://www.teologicketexty.cz/)

Manželství tedy dle jeho přesvědčení nemělo být jen výrobnou dětí, manželé mohli dosáhnout vyšší duchovní úrovně díky pohlavní zdrženlivosti a vzájemnému respektu. Vzorem byl přirozeně duchovní svazek Panny Marie a Josefa.

Do jaké míry středověcí manželé zdrženlivost opravdu praktikovali, není známo. Zajímavý je ale příběh Christiny z Markyate (cca 1096 - 1155).

Pannou i v manželství

Christina se narodila do rodiny bohatého anglického obchodníka a její matka už v těhotenství věděla, že nosí pod srdcem budoucí světici. Zjevil se jí totiž Ježíš v podobě bílé holubice a na týden se zabydlel v jejím rukávu. Když ale Christina vyrostla, rodiče na boží znamení pozapomněli a našli dceři výhodnou partii - mladého šlechtice Beorhtreda.

Jenže mladá dívka se už dříve tajně zaslíbila Kristu a vdávat se nehodlala. Rodiče proto vymysleli lest. Ženicha poslali v noci do její ložnice, aby se jí zmocnil ve spánku.

Jaké bylo jejich překvapení, když ráno natěšeně vtrhli do dívčina pokoje a zastihli tu Christinu s Beorhtredem ve vášnivé teologické diskusi. Snoubenci si celou noc povídali o Bohu a na milostné hrátky nedošlo.

Svatba se kvůli rodičům nakonec sice konala, ale mladí manželé spolu žili jako bratr a sestra. Po několika letech Beorhtred svou ženu propustil a nabídl jí finanční podporu, aby se mohla odebrat do kláštera, jak si vždycky přála. Christina však dala přednost poustevnickému životu v chatrči spolu s jiným bratrem ve víře. Později založila vlastní převorství a posledních deset let života zde působila jako matka představená.

Zdroj: https://womenshistorynetwork.org