Biblický kód by měl v sobě ukrývat mnohá poselství. Autor knih Biblický kód a Biblický kód II: Odpočet, Michael Drosnin tvrdí, že se v Bibli tento kód skrývá. Drosnin se nezdá být náboženským fanatikem a sám tvrdí, že je nevěřící. Pracuje jako investigativní reportér Washington Post a korporátní zpravodaj v redakci Wall Street Journal.

Na tajemství biblického kódu se podívejte v tomto zajímavém dokumentu:

Zdroj: Youtube

Skrývá Bible varovná poselství?

Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že existuje nadpřirozené vědomí nebo přinejmenším vysoce vyvinutá entita z dávné civilizace. Kódy totiž podle Drosnina varují lidstvo před budoucností. Předpověděly tak také atentát na Kennedyho, druhou světovou válku a Watergate, holokaust i výbuch atomové bomby v Hirošimě, procházku po Měsíci nebo válku v Perském zálivu. Složitý kód nevynechal ani události novodobé historie, jako jsou útoky na newyorská dvojčata 11. září 2001. Jak je to možné? A je to vůbec možné?

Jedinečnost Bible

Existuje mnoho dalších důvodů toho, že Bible je Boží slovo. Jsou to její vnitřní harmonie, moudrost a vědecké znalosti, jedinečný charakter jejích životopisců, přímočaré popsání dějin a další, včetně proroctví, která se v historii naplnila. Tím se Bible stává jedinou knihou na světě, která slouží jako základ náboženství a obsahuje proroctví týkající se budoucnosti. V Koránu, hinduistických védách ani ve výrocích Konfucia či Buddhy žádná proroctví nejsou. Nyní mnoho lidí poukazuje na nový objev nazvaný "Biblický kód" a tvrdí, že poskytuje nové vědecké důkazy o tom, že Bible musela mít nadpřirozený původ. Je to tak? Podívejme se na něj podrobněji.

Biblický kód

Biblický kód v knize odhalil poprvé rabín Rabbeynu Bachayah. Ten si již ve 14. století všiml, že slova lze vypsat vynecháváním písmen ve stejně vzdálených rozestupech. Po něm se této myšlenky chopil rabín - geniální muž jménem Michael Dov Weissmandel, který žil v Praze. Při hledání slov a poselství strávil léta ručním počítáním písmen. Zjistil například, že slovo "Tóra" se na začátku knih Genesis, Exodus, Numeri a Deuteronomium píše při přeskočení posloupnosti 50 písmen. Tento postup nazval "ekvidistantní řazení písmen", dnes běžně označované jako "ELS".

Bibli se pak dále věnovali i světoznámý matematik, ortodoxní Žid Eliyahu Rips, který kód zdokonalil a stanovil jeho důvěryhodnost.

Ripsovy experimenty

Rips podrobil své analýze knihu Genesis. Chtěl najít tři sta běžných slovních spojení, jako je manžel a manželka, kladivo a kovadlina a strom a list. Našel je a výsledky experimentu sepsal. Vypočítal, že pravděpodobnost jeho náhodného výskytu je jedna ku padesáti kvadriliónům. Podobných experimentů Rips a jeho tým udělali ještě více – hledali jména expertů a mudrců v knize Tóry. Aby se pak ujistili ve svých objevech, podrobili stejnému zkoumání i další hebrejské dokumenty, včetně hebrejské verze Tolstého Vojny a míru. Výsledky byly naprosto nevýznamné.

Jejich výzkum pak daleko později potvrdily i moderní vědy - Dr. David Kazhdan, předseda katedry matematiky na Harvardu, a Harold Gans, starší specialista na kódy v americké armádě rovněž dospěli k závěru, že kód Tóry skutečně existuje. Nemohl vzniknout náhodou ani lidským záměrem.

Drosninova kniha je bestsellerem a fascinuje miliony lidí na celém světě, kteří se Biblickým kódem zabývají. Každý významný pokrok v moderní technologii se zdá být zakódován už v Bibli, od žárovky po letadlo. A vedle vynálezu se objevuje i jméno vynálezce! Samozřejmě, že Drosninovy objevy mají celou řadu odpůrců. Jeho nejtvrdším kritikem je Dr. Ronald S. Hendel, který jej odmítá jako podvod a mystifikaci, dále pak ortodoxní rabín Šlomo Sternberg, který vyučuje na Harvardu, a další.

I přesto se však stále ptáme, zda kodex poskytuje skutečně nové důkazy o tom, že Bible je Božím slovem? Je autentický, nebo se jedná o podvod?

Zdroje:

christinprophecy.org, www.ancient-origins.net, www.sisyfos.cz