Podobné problematice se v posledních letech věnují spousty vědců. Většinou, bohužel pro nás, se stejným závěrem. Ještě než přikročíme k varování profesora McGuira, připomeňme si jiná. Například podle doktora Jamese Richardse, renomovaného vědce, lze reakci Země na lidskou činnost charakterizovat jako formu odplaty. Varuje: "Dopad změn způsobených člověkem na geologii a životní prostředí planety dosahuje kritického bodu. Přírodní systémy Země vykazují známky stresu a nakonec budou reagovat s následky."

Jak hrozí izostatický odraz a sopečná činnost?

Jedním z významných aspektů, který přispívá k reakci Země, je jev známý jako izostatický odraz. K tomuto procesu dochází, když se zemská kůra přizpůsobuje změnám v rozložení hmotnosti, jako je například tání ledovců nebo těžba zdrojů z půdy. Tyto úpravy mohou vést ke geologické nestabilitě, včetně sopečné činnosti.

Richards varuje před možnou tragédií, která Evropu postihne v příštích 70 letech, a to kvůli náchylnosti kontinentu k izostatickému odrazu. S pokračujícím táním ledovců v důsledku klimatických změn dochází k odtěžování zemské kůry. Tento odskok může vyvolat sopečné erupce a seismickou aktivitu, což představuje značné riziko pro obydlené oblasti.

S ním souhlasí i profesorka Emma Thompsonová, geoložka specializující se na tektonické procesy, vysvětluje: "Izostatický odskok je přirozenou reakcí zemské kůry na změny povrchového zatížení. Pokud tento proces probíhá rychle, může vést ke zvýšené vulkanické a seismické aktivitě, což může mít ničivé následky pro oblasti postižené těmito jevy."

Video, které varuje, je ke zhlédnutí zde:

Zdroj: Youtube

Co říká profesor Bill Mcguire?

"Země se chystá vrátit úder. Zemětřesení a sopečná činnost by se mohly znovu probudit v důsledku tání velkých ledovců, které tlačí na zemskou kůru,“ těmito slovy varuje profesor před odvetou Země. A ta začíná právě táním ledovců. Mezi roky 2015 a 2021 jsme zažili nejteplejší roky v historii a hladina moří se každoročně zvyšovala o 4,4 mm v důsledku úbytku ledové hmoty z ledovců a ledových příkrovů. Poslední doba ledová pomalu, ale jistě ovlivňuje vše, co dnes vidíme a známe, včetně zemského povrchu. Půda, která byla dříve zatížena, se nyní zvedá (proces izostatický odraz), a to hned na několika místech na Zemi.

V některých částech na Zemi dokonce vzniká "nová pevnina". Zemětřesení se obvykle vyskytují v blízkosti hranic zemských desek.

Profesor Bill McGuire řekl již v roce 2012, že k těmto zemětřesením v nejbližší budoucnosti nedojde, ale v budoucnu by k nim mohlo dojít poměrně lehce. "Pokud nebudeme jednat velmi brzy, pak nám to Země v příštích 70-100 letech vrátí s opravdovou pomstou."

Na video se podívejte zde:

Je možné zmírnit rizika?

Přestože varování před velkou tragédií může vyvolat obavy, vědci a odborníci tyto geologické procesy aktivně studují a monitorují. Zvýšený výzkum a porozumění izostatickému odrazu a jeho korelaci se sopečnou činností může pomoci při vývoji účinných strategií zmírňování dopadů. Varování vědců týkající se zemské odezvy by mělo sloužit jako výzva k tomu, aby lidstvo přehodnotilo svůj vztah k přírodě.

Zdroje: www.express.co.uk, medium.com, climate.nasa.gov