Záhada bílého koně: Vědci přemýšlejí, k čemu 3000 let stará obří kresba slouží

Nataša Slánská | 27. 12. 2021

Uměle vytvořené obrazce na zemském povrchu jsou známy hlavně z peruánské planiny Nazca. Objevují se však i na jiných kontinentech, včetně Evropy. Například poblíž obce Uffington ve střední Anglii se rýsuje záhadný bílý kůň, vytvořený v době bronzové. K jakému účelu sloužil, není známo.

Silueta měří na délku 115 metrů a vznikla odkrytím bílého křídového podloží na zatravněném kopci. Nejlépe je vidět z výšky a do dnešní doby se v celé své kráse dochovala jen díky tomu, že se o ni místní vesničané po staletí vzorně starali. Až do konce 19. století se na kopci každých sedm let konal velký trh, při kterém byl kůň čištěn od nánosů prachu a zeminy. Po dokončení prací se uffingtonští odebrali na slavnost sponzorovanou správcem panství. Údržba geoglyfu tedy byla spojena s vítanou zábavou.

Před nacisty ho schovali

Bílý kůň byl zakryt jen v době druhé světové války, protože se mohl stát výrazným navigačním bodem nacistických letounů. Lidé na jeho linie v té době nahrnuli drny a větve ze zastříhaných živých plotů, takže se stal takřka neviditelným. Velšský profesor archeologie William Francis Grimes geoglyf po válce opět odkryl a od té doby se jím zabývají vědci z celé Británie.

Pohled na jedinečnou památku z výšky vám poskytne následující video:

Zdroj: Youtube

Naskytla se otázka, zda jde vůbec o koně. Minimalistická silueta teoreticky mohla původně představovat jakékoli jiné zvíře, včetně psa nebo kočky. Nejpozději od 11. století se však geoglyfu říkalo "kůň", jak o tom svědčí dochovaný zápis z Abingdonského opatství.

Planina Nazca vydala zatím nejzáhadnější obrazec. Mizející kočka mate vědce
Magazín

Planina Nazca vydala zatím nejzáhadnější obrazec. Mizející kočka mate vědce

Sluneční kůň Keltů?

Odborníci od počátku předpokládali, že obrazec vytvořili v 1. tisíciletí př. n. l. Keltové, jejichž umělecké artefakty nesou podobné symboly. Tato teorie byla potvrzena při vykopávkách v roce 1990, kdy vědci z Oxfordu datovali jemné bahno nalezené v tlamě koně do pozdní doby bronzové, konkrétně do let mezi 1380 a 550 př. n. l. Zjistili také, že silueta byla vyříznuta do kopce až metr hluboko.

Otázkou zůstává, k čemu kůň vyrytý do terénu Keltům sloužil. Archeolog Joshua Pollard z univerzity v Southamptonu poukázal na možnou souvislost se slunečním božstvem. Kůň totiž leží v linii, po které se "kutálí" slunce, a zejména v zimním období se zdá, jako by kůň sluneční paprsky předháněl. Podle Pollarda geoglyf odpovídal mytologickému přesvědčení, že se slunce vozí po obloze v kočáře či na koni.

Jiná hypotéza spekuluje s možností, že se v osadě pod kopcem prodávaly koně a geoglyf měl být místnímu trhu jakousi reklamou. Pocestní by ho však z obyčejné cesty neviděli - a vzdušná doprava se v době bronzové vyskytovala opět jen v mytologii.

Spekulacím o navigačním bodu pro přistávání mimozemských vesmírných lodí vědci přirozeně nevěří, ačkoli se v okolí údajně často vyskytují záhadné kruhy v obilí a lidé nad kopcem po setmění zahlédli podivné létající objekty. Přes den se však okolo koně poklidně pasou ovce a záhada stará tři tisíce let je nijak nevzrušuje.

Zdroje: https://en.wikipedia.org/, https://www.atlasobscura.com/, https://www.archaeology.org/

Tagy Anglie Druhá světová válka Evropa Keltové kopec Nazca Oxford Southampton Uffington Velká Británie