www.sciencenews.org, www.iflscience.com

Jednou z nejpalčivějších otázek při hledání života mimo Sluneční soustavu je, jaký typ hvězd s největší pravděpodobností podporuje život. Odborníci ví, že osamocená tělesa typu G, která se jeví jako žlutá a žijí kolem deseti miliard let, jsou vhodnými kandidáty. Jinak bychom tu nebyli. Taková slunce jsou však ojedinělá.

Mnohem běžnější jsou červení trpaslíci typu M. Dožívají se až 200 miliard let a jsou až o polovinu chladnější než „géčkové” hvězdy. Doktorka Mariah MacDonald z College of New Jersey se se svým doktorandem Michaelem Pedowitzem rozhodla prověřit druhou otázku, jež se logicky nabízí: Mohou hvězdy, fungující v párech, podporovat život na planetách, které je obíhají?

Binární systém a život

Výzkumníci se prostřednictvím počítačových modelů podívali na 4000 konfigurací dvojhvězd, z nichž každá hostila na své oběžné dráze planetu podobnou Zemi. Používali proměnné jako relativní hmotnost sluncí, velikost a tvar jejich vzájemných drah nebo vzdálenost tělesa rotujícího kolem binárního páru. 

Následně sledovali pohyb planet po dobu až miliardy let, aby zjistili, zda zůstanou na své původní oběžné dráze, jak budou svými domovskými hvězdami ovlivňované a jaká je pravděpodobnost vzniku života.

Planeta rotující kolem dvojhvězdy může být díky vzájemným interakcím odhozena z celého systému. Simulace ale ukázaly, že ze 4000 planet si zhruba 500 udrželo stabilní orbitu v obyvatelné zóně, na níž setrvaly alespoň 80 procent času.

Svět z Hvězdných válek

„Obyvatelnou zónu jsme určili mezi hranicemi, kdy se voda na planetě vypaří nebo zmrzne,” vysvětluje Michael Pedowitz. „Modelovali jsme ale tělesa bez atmosféry, protože je to jednodušší. Přítomnost vzduchu by potenciálně umožnila, aby si oběžnice udržela příznivé podmínky, i kdyby se na nějaký čas ocitla mimo ideální oblast.”

Zdroj: Youtube

Tým vědců doufá, že v příštích měsících sestaví lepší model, v němž bude zahrnut také vývoj hvězd ovlivňující podmínky ve sluneční soustavě. To by mohlo pomoci s reálnou detekcí podobných systémů a hledáním nových exoplanet.