Biskup Peder Winstrup byl jedním z otců zakladatelů Lundské univerzity. Zemřel v roce 1679 a o rok později byl pohřben ve slavné katedrále v Lundu. Rakev spolu se svým obsahem představuje unikátní časovou schránku z roku 1679 s dobře zachovaným tělem, textilem a rostlinným materiálem. Mumifikované ostatky biskupa ze 17. století byly opakovaně podrobeny vědeckému zkoumání a poté znovu uloženy v katedrále. Největší senzaci v době výzkumu však vyvolal právě skandální nález plodu.

Na informace o nálezu se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Spousta faktorů zabezpečila přirozenou mumifikaci

Podle vědeckého týmu univerzity v Lundu byly Winstrupovy ostatky přirozeně mumifikovány. V rakvi bylo pravděpodobně zajištěno neustálé proudění vzduchu, dostatek rostlinného materiálu a zdá se, že k procesu mumifikace a uchování těla přirozenou cestou přispěly i biskupovy nemoci – trpěl četnými fyzickými neduhy včetně tuberkulózy, zápalu plic, aterosklerózy, žlučových kamenů, osteoartritidy a zranění ramene. Jeho tělo bylo vychrtlé, a navíc se pohřeb uskutečnil v chladných zimních měsících. I celkové klima katedrály spolu se všemi ostatními okolnostmi udržely tělo ve velmi zachovalém stavu.

Biskup a dítě

Během skenování Winstrupových mumifikovaných ostatků si vědci všimli něčeho velmi neobvyklého – pozůstatků malého plodu uloženého pod biskupovýma nohama až na samém dně rakve. CT vyšetření tak prokázala velmi nečekaný objev – ukázalo se, že biskup není v rakvi sám, ale spolu s ním bylo nalezeno ještě malé dítě, zhruba 5 až 6 měsíců starý plod. Podle Pera Karstena, ředitele Historického muzea Lundské univerzity, by plod mohl být buď Winstrupovým příbuzným, nebo se mohlo jednat o nemanželské dítě, které do rakve dal někdo, kdo potřeboval zahladit stopy. Tak zároveň i zabezpečil "dítěti" i řádný pohřeb.

Po zvláštním nálezu se vědci ještě zaměřili na analýzu DNA plodu i biskupa, aby zjistili, zda mezi nimi existuje nějaký pokrevní vztah. Je však třeba říci, že pokud by se prokázalo, že tomu tak je, bylo by to i posmrtně pro 74letého biskupa velmi skandální.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Peder_Winstrup, www.ancient-origins.net