Rusové se bitvou u Brodů moc nechlubí, protože pro ně skončila drtivou porážkou. Opačný výsledek se však dal jen těžko předpokládat - německé jednotky měly na rozdíl od sovětské strany výhodu, že o útoku věděly dopředu a vrhli se do něho plně připraveni. Koordinace sovětské armády naproti tomu nikdy neměla slavnou pověst, nehledě na Stalinovo přesvědčení, že se Hitler neodváží porušit smlouvu o neútočení.

Zmatené rozkazy

Tato víra de fakto přímo ovlivnila počáteční sovětské neúspěchy. Stalin se totiž o chystaném útoku předem dozvěděl, ale nebyl si jistý, zda má brát informaci vážně. Sovětům zprávu předal německý přeběhlík, a dokonce udal přesné datum, kdy se Němci chystali překročit demarkační linii. Nedůvěřivý Stalin ale podezíral německé generály, že chtějí vyvolat válku bez Hitlerova vědomí a naschvál vypustili do éteru dezinformaci, aby Sověty vyprovokovali.

První rozkazy proto byly nejednoznačné a hlavně přišly pozdě. Když Němci zahájili útok, Rusové si nebyli jisti, zda nejde jen o provokaci. Na mnoha místech se proto nepustili do obrany s plným nasazením.

Více tanků, více ztrát

U Brodů měla Rudá armáda jasnou přesilu, alespoň co se týkalo tanků. Do bitvy se jich zapojilo 3 324 a nechyběly mezi nimi ani supertěžká monstra a obojživelné stroje. Jejich posádky je však dosud obsluhovaly jen na cvičišti nebo na přehlídkách, což se s reálnou akcí v terénu nedalo srovnat. Mnohé těžké tanky uvízly v bahně a posádky je opustily, méně šťastnější vojáci teprve teď zjistili, jak se takové opancéřované monstrum dokáže během vteřiny proměnit v hořící peklo.

Bitvu u Brodů si ovšem nemůžeme představovat jako jednu velkou pláň, na kterou se v jeden moment sjely tisíce tanků. Šlo spíš o sérii četných střetů, k nimž docházelo na různých místech většího územního celku. I proto byla situace velmi nepřehledná a dodnes o ní nemáme přesné záznamy. Sovětská strana v bitvě ztratila 2 648 tanků, statistiky o počtu mrtvých a zajatých ale žádné zdroje neudávají.

Konflikt trval celý týden a skončil německým vítězstvím. Hitlerova vojska si uvolnila cestu na Kyjev a pokračovala v okupaci. Přesto se nedá říci, že by Rusové u Brodů selhali. Za podmínek, které jim připravilo zmatené vedení, naopak útoku odolávali statečně a dlouho.

Zdroje: www.idnes.cz, www.novinky.cz, cs.wikipedia.org