Kolem Blaníku údajně vznikají časové smyčky: Pro některé věci neexistují důkazy

Nataša Slánská | 17. 2. 2021

Památná hora Velký Blaník u Vlašimi je opředena mnoha mýty, přičemž pověst o svatováclavském vojsku je jen jedním z nich. Sensibilové tu cítí zvláštní energii a záhadologové zde tuší bránu do jiného světa. Spekuluje se, že magickou moc tomuto místu přisuzovali už Keltové.  

Koncem 19. století Národní listy zmínily případ kameníckého pomocníka Václava Podbrdského, jenž se soudně domáhal mzdy za práci, kterou pro svého mistra vykonal v roce 1868. Při lámání kamene v okolí Blaníku se prý zřítil ze skály a ocitl se v místnosti s klenutými stropy, kde se mu zjevovaly různé osobnosti českých dějin. Když nad sebou opět spatřil modrou oblohu, připadalo mu, že od jeho pádu uplynulo pouhých 18 hodin. V rodné vsi ho však lidé považovali za mrtvého. Nezvěstný byl celých 18 let.

Zpětně můžeme jen stěží soudit, zda si dotyčný kameník historku vymyslel, a není ani jisté, že vůbec existoval. V záznamech vlašimského soudu ani v rejstřících obyvatel se totiž jeho jméno nevyskytuje. Nedá se proto vyloučit možnost, že šlo o pouhou novinářskou kachnu, která snad měla posílit národní cítění a připomenout ducha místa spojeného s českými dějinami.
(Zdroj: badatele.net)

Napříč staletími se ale podobných historek na Podblanicku tradovalo více. Princip hory, v jejíchž útrobách čas ubíhá zcela jinak než na zemském povrchu, se dokonce objevuje i v legendách spojených s jinými vrcholky na různých místech Evropy. Záhadologové hovoří o branách do jiné dimenze, kde se člověk posouvá v čase zcela nezvyklým způsobem, může se vracet do hluboké minulosti i cestovat do vzdálené budoucnosti. Jedna taková brána se prý nachází právě u Blaníku a možná o ní věděli už Keltové.

V lokalitě byly skutečně nalezeny pozůstatky hradiště, zlomky keramiky a žulové žernovy, které se v našich krajích používaly od 6. do 3. století př. n. l. Zda ale pověsti o časové smyčce, nebo snad o rytířích dřímajících v nitru hory sahají až do tohoto období, nelze podle archeologů prokázat. (Zdroj: www.archeolog.cz)

První písemný záznam o božím vojsku čekajícím v Blaníku na černou hodinku vlasti české nám zanechal Mikuláš z Vlásenice okolo roku 1470. Je pravděpodobné, že nešlo o nápad z jeho vlastní hlavy, protože podobné pověsti opět najdeme i v jiných evropských zemích a nejspíš se nesly celým středověkem. Například v Rakousku se nachází hora Untersberg, ve které dle legendy podřimuje slavný vojevůdce Fridrich Barbarossa. Zatímco spí, jeho vous neustále roste a ovíjí se kolem kulatého stolu. Až ho obtočí natřikrát, nastane konec světa a lidstvo svede poslední bitvu o svou existenci. Tehdy přijde čas, aby se císař probudil zpět k životu. Můžeme se jen domýšlet, že mu do finálního boje vyrazí na pomoc i Svatý Václav s blanickými rytíři... (Zdroj: en.wikipedia.org)

Jak to bylo opravdu s Krokem a jeho dcerami: Stařešina zemřel rituální vraždou
Magazín

Jak to bylo opravdu s Krokem a jeho dcerami: Stařešina zemřel rituální vraždou

Právě analogie s jinými památnými místy ve střední a západní Evropě nahrává teorii, že legendy okolo Blaníku mají původ už v předkřesťanské společnosti, která vybraným horám přičítala zvláštní magii. Jednotlivé národy si pak v průběhu staletí dosadily do role spících strážců hor své vlastní patrony a silné panovníky, k nimž mohly upínat své naděje v těžkých dobách. A snad aby tito udatní bojovníci nebyli považováni za vetché starce, kteří už ani neudrží kopí, rozmohla se víra, že uvnitř hory se čas téměř zastavuje a člověk zde nezestárne. Rytíři se díky tomu vrhnou do rozhodující bitvy v plném zdraví a síle.

Tagy Blaník Evropa Fridrich I. Barbarossa Rakousko Svatý Václav Vlašim Wikipedie