Až Slunce pohltí Merkur, Venuši, Zemi a Mars, budeme muset mít optimální náhradu, kde žít. A možná ji skutečně máme.

Vědci našli planety, kde by mohlo žít lidstvo

Pokud by se tak vážně stalo a Slunce by nás spálilo na prach, nebylo by jednoduché se jen tak přesídlit. Nejbližší soustavou, kde by to dnes bylo možné, je Alfa Centauri. Cesta tam by však zabrala celé čtyři roky v případě, že bychom se dokázali pohybovat rychlostí světla.

Meziplanetární cestování tak není jen tak. V úvahu přicházejí také generační hvězdné lodě. Tam by lidé dle vědců mohli žít, dokud by se nedostali na nějakou, jimi zvolenou, obyvatelnou planetu. Ačkoliv zde není potřeba cestovat rychlostí světla, přesto tyto lodě plně neřeší problém, jak dál žít, pokud by Země přestala existovat. Důvodem je především fakt, že by lidé svůj život strávili na cestě a na té samé cestě by jistě i zemřeli.

Nyní však, jak se zdá, přece jen svitla naděje. Vědci zjistili, že existuje ještě jeden, a to poměrně dobrý způsob, jak lidstvo zachránit v případě, že by dál nemohlo obývat naši planetu.

Využít by se daly jakési volné planety. Ty by skutečně umožnily přežití těm, kteří by Zemi museli opustit a museli se tak přesídlit jinam, do nového hvězdného systému.

Tyto "volné" bludné planety se samovolně pohybují všude kolem nás. Zcela bez omezení si plují vesmírem. Možná i proto se jim často říká planety tuláků.

Řítí se vesmírem obří rychlostí

Autorem této nové studie je Irina Romanovská, profesorka fyziky a astronomie na Houston Community College. Ta k celé nově objevené teorii řekla: "Navrhuji, že mimozemské civilizace mohou využívat volně plovoucí planety jako mezihvězdnou dopravu k dosažení, průzkumu a kolonizaci planetárních systémů."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Samotné hledání a tak i možné objevení nových civilizací by pak mohly podpořit nejrůznější technosignály nebo artefakty, získané ze všech vesmírných pokusů. "Navrhuji možné technosignatury a artefakty, které mohou být vytvořeny mimozemskými civilizacemi využívajícími volně plující planety k mezihvězdné migraci a mezihvězdné kolonizaci, a také strategie pro hledání jejich technosignatur a artefaktů."

Pokud by se tato teorie stala platnou, je možné, že by se vědcům podařilo objevit právě takové planety, které mají stálou povrchovou gravitaci a disponují velkým prostorem a všemi potřebnými zdroji. Životu tam by poté už nic nebránilo a v případě jakéhokoliv kolapsu Země by se lidstvo nemuselo strachovat o své přežití.

Zdroje:

earthsky.org

www.inverse.com

www.universetoday.com