Nejkrutější žena historie: Krásnou královnu Boudicu zbičovali. Začala vraždit

Královna Boudica je v Británii známá jako ochranitelka země.

Královna Boudica je v Británii známá jako ochranitelka země.

Foto: Profimedia

Znáte příběh královny, která nepodlehla Římu a pomstila se? Královna Boudica je na Britských ostrovech dobře známá jako hrdinka, která si nenechala nic líbit. Vysoká Boudica s vlasy splývajícími až k bedrům nebyla jen symbolem krásy, ale také odvahy, síly a vzdoru. Její armáda pobyla 80 tisíc Římanů!

Boudica: hrdinka nebo pomstychtivá královna?

Královna Boudica nebyla nějakou zhrzenou šlechtičnou. Byla to žena, která v čele utlačovaného lidu stanula nejen pro pomstu. Její stotisícová armáda sestávala z mužů, kteří už nemohli nečinně hledět na invazi Římanů. Pomstila se tvrdě a bez výčitek, i když věděla, že pro Římskou říši bude její atak jen nepříjemným kousnutím.

Královna rebelka je v Británii symbolem patriotismu.Královna rebelka je v Británii symbolem patriotismu.Zdroj: Profimedia

Boudicu Řím těžce podcenil

Vše se započalo tím, když Římané nedodrželi úmluvou s králem Prasutagem, který byl také Boudičiným manželem. Římané ho nechali vládnout keltským Icenům, ale když v roce 60 n.l. Prasutagas zemřel a odkázal království manželce a dcerám, spadla klec. Římané okamžitě využili situace a království napadli. Boudicu zbičovali a její dcery znásilnili. Nestačilo jim pokoření rodiny zesnulého panovníka, celé království brutálně vyplenili, zanechali za sebou jen zkázu a zmar. Tím se ale Boudica nenechala zastrašil. Nebyla jen ženou krále, ale také skutečnou vůdkyní. Našla zastání u Trenovantů i dalších keltských kmenů v oblasti dnešního Suffolku a Norfolku, které už nedokázaly dál snášet útlak. Přišel čas pomsty!

Okovy sloužily jako forma trestu za vážné přestupky.

Vědci objevili v Anglii hrob římského otroka. Jeho život musel být strašný

Vzpouru proti Římu vedla zhrzená Boudica

Římané Boudicu i utlačované obyvatele dnešní Británie podcenili. Královna byla krásná, ale také velmi schopná a inteligentní. Dokázala strhnout i Trenovanty, kteří měli tajně ukryté zbraně, jelikož ty Římané samozřejmě na území zakázali. Její armáda čítala stotisíc mužů, kteří se bez skrupulí vrhli na města ovládaná Římany. Zmasakrovali nejen občany Říma, ale také všechny jejich pomahače. Boudica se se svojí armádou zapsala do dějin jako ničitelka Camuloduna, které bylo hlavním městem římské Británie. Londinium čili dnešní Londýn bylo další město na řadě, po něm Verulamium.
Armáda v čele s Boudicou zdemolovala a vypálila města a zmasakrovala římské obyvatelstvo. Nepřátelé ničili, popravovali, křižovali či napichovali na kůly. Útočníky hnala pomsta a nenávist. Neznali slitování a nemuseli se ohlížet na politiku, vyjednávání nebo zajatce. Jejich cílem bylo poškodit Římany, jak nevíce to bylo možné.

Boudica, Boudicea či Buddlug se stala předlohou mnoha uměleckých děl.Boudica, Boudicea či Buddlug se stala předlohou mnoha uměleckých děl.Zdroj: Profimedia

Boudica zvolila smrt jedem

Nakonec však byli rebelové v roce 61 n.l. přelstění místodržitelem Gaiem Suetoniem Paulinem, který jim zablokoval únikovou cestu z jejich poslední bitvy. Léčka ukončila tažení Boudičiny armády a vládkyně raději zvolila smrt jedem, než aby upadla do římského zajetí.
Boudicca, Boadicea nebo také Buddlug jsou všechno jména, pod kterými se skrývá příběh o krásné panovnici, které nepodlehla a Neronově Římu se vzepřela. V Británii se stala symbolem patriotismu a její rebelie inspirovala mnohá divadelní, literární i umělecká díla.

Podívejte se na animovaný dokument v angličtině o rebelii, kterou vedla královna Boudica. 

Zdroj: Youtube

Zdroje: allthatsinteresting.com, en.wikipedia.org