Úředník Josef Němec nebyl jen nerudný a konzervativní manžel, který chtěl svou ženu uvázat k plotně. Navzdory svému příjmení byl rovněž zapáleným českým vlastencem, což ho často stálo část platu a někdy i místo. Rodina se čtyřmi dětmi se musela neustále stěhovat a žila velmi skromně. Kritickým byl pro ni rok 1853. Tehdy Němcová pobývala s manželem v Maďarsku, zatímco jejich patnáctiletý syn Hynek zůstal na studiích v Praze. Věděli, že pokašlává a nejspíš trpí tuberkulózou, rapidní zhoršení jeho stavu ale nečekali. Když za ním Němcová v říjnu přispěchala, zastihla ho na smrtelné posteli. Ještě ke všemu byl ve stejné době její manžel suspendován.

Facky a žádost o rozvod

Za dva roky poté vyšla slavná Babička. Spisovatelka jejím psaním tišila svůj žal ze ztráty syna i z nevydařeného manželství. Němec, frustrován skutečností, že nedokáže rodině vytvořit stabilní zázemí, začal hledat chybu v manželce. On přece peníze vydělává, je to ona, kdo neumí hospodařit a utrácí za nesmysly! A když už chce psát, tak ať si za to aspoň nechá pořádně zaplatit.

Honoráře za publikované povídky a knihy na živobytí nestačily. Spisovatelka si na konci života musela půjčovat peníze od přátel, aby vůbec mohla koupit základní potraviny. Ačkoli dlužila i na školném, snažila se zbývajícím třem dětem zajistit vyšší vzdělání. To se manželovi také nelíbilo. Dcera Dorota přeci nemusí být učitelkou, lepší bude, když se stane dobrou hospodyní. Syn Jaroslav je už dost velký na to, aby si našel práci a pomohl rodině s příjmem.

Došlo na facky a bití. Němcová od manžela několikrát utekla, ale sama se uživit nemohla. Navíc ji začaly sužovat vážné zdravotní problémy; podobně jako její zesnulý syn trpěla tuberkulózou a od porodu posledního dítěte ji pronásledovaly gynekologické obtíže.

Na sklonku roku 1859 sepsal rozhněvaný Němec žádost o rozvod. "Jest má vůle, aby moje manželka Barbora Němcová z mého bytu odešla a dle své vůle živa byla pod tou výminkou, že na nějakou suspenci (podporu) z mé strany žádný nárok nemá." (Zdroj: www.pritomnost.cz)
Němec své rozhodnutí odůvodnil tím, že manželka zachází nerozumně s penězi, nehledí si domácnosti a svou literární činností nijak nepřispívá na rodinu.

Žádost nicméně zanechal jen na papíře a nikdy ji oficiálně nepodal. Vše zůstalo při starém, k manželce se pořád choval hrubě. Roku 1861 Němcová před jeho hněvem uprchla do Litomyšle, kde jí nakladatel Augusta přislíbil vydání jejích celoživotních spisů a zaplatil za ni zálohu na ubytování v místním hostinci. Spisovatelka měla své dílo upravit a připravit pro tisk.

Přes vážnou nemoc se snažila pořád psát

V té době však už byla tak slabá, že se na práci sotva vzmohla. Vyhublá a předčasně zbavená své pověstné krásy, Němcová v pouhých 41 letech vzhledem připomínala stařenu. Silně krvácela a z posledních sil se snažila připravit Babičku k druhému vydání. Augusta pro její nemoc neměl žádné pochopení a naopak jí vyhrožoval, že ji nechá z hostince vystěhovat, když mu dílo nedodá včas. Němcová se zhroutila a popadly ji horečky.

Nakonec to byl její manžel, kdo si pro ni přijel a odvezl ji domů. Zachránit se mu ji ale nepodařilo. Ztrácela se mu před očima, až 21. ledna 1862 vydechla naposledy. Lékaři stanovili jako příčinu smrti "všeobecnou vodnatelnost". Dnes se spekuluje, že spisovatelka mohla trpět rakovinou ženských orgánů.

Zdroje: celebrity.instory.cz, www.novinky.cz, zoommagazin.iprima.cz