Boženka Novotná: Prostá a ošklivá první dáma rozdávala zařízení Hradu známým

Nataša Slánská | 4. 3. 2020
Novotný chodil na oficiální akce často sám.
První dáma Božena Novotná se na veřejnosti téměř neobjevovala.
Antonín Novotný byl považován za "nejhezčího prezidenta".

Božena Novotná si nikdy nemyslela, že by se její manžel mohl stát prezidentem. Jeho zvolení do nejvyšší funkce nevítala s nadšením a netušila ani, co si počít s pozicí první dámy. Držela se jako šedá myška v ústraní a svého muže doprovázela jen na takové akce, kde její účast bonton bezvýhradně vyžadoval.

Božena se za Antonína Novotného provdala v roce 1929, pouhé tři měsíce před porodem jejich syna. Manželský svazek považovala za cosi posvátného a velmi si zakládala na věrnosti, přestože si vytrpěla své: Antonín trávil dny v práci a večery na stranických schůzích, takže ho prakticky nikdy neviděla a dítě vychovávala sama.

Nejtěžší pro ni bylo období v letech 1941 až 1945, kdy byl Antonín uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Jeho návratu se sice dočkala, o šťastném rodinném životě však mohla pořád jen snít. Sílící moc KSČ vynesla na politický vrchol i snaživého Antonína, a Božena si opět připadala sama.

Nikdy si nenašla ani blízké přátele, protože její muž viděl v přátelských vztazích zbytečné rozptylování od stranické činnosti.

V listopadu roku 1957 náhle skonal prezident Zápotocký a sovětský lídr Chruščev doporučil jako jeho nástupce Antonína Novotného. Pro Boženu to byl šok. "Už jako první tajemník měl starostí nad hlavu, byl doma jako na návštěvě. Hovořili jsme o tom do noci a šli jsme spát s rozhodnutím, že kandidaturu nepřijme," vzpomínala bývalá první dáma.

Jenže sovětskému prezidentovi se nikdo ve straně neodvážil oponovat, a tak Novotného zamítnutí kandidatury narazilo na silný odpor. Své si vyslechla i Božena. "Co jste to za soudružku, že Toníka přemlouváte, aby to nebral?" hřímal soudruh Vladimír Koucký. Božena se slzami v očích kapitulovala.

Na Hradě se jí sice líbilo, ale na veřejné vystupování neměla sebevědomí. Nikdy nebyla považována za krasavici a vedle svého muže, vyhlášeného hezouna, si připadala jako ušmudlaná Popelka. Veřejnost o ní téměř neslyšela. Jen občas se Božena odvážila navštívit vánoční besídky pionýrů nebo se účastnit oslav MDŽ.

Zvláštní kapitolou manželů Novotných byly peníze: k životu je nepotřebovali, bydlení i dovolené za ně platil stát. Neměli ani žádné koníčky, nepořádali soukromé oslavy, ze zásady nepili alkohol. A protože Božena vyrostla v chudých poměrech, nebyla zvyklá nakupovat drahé oblečení ani šperky.

Bankovky z prezidentského platu se Novotnému kupily v hradních šuplících. Naučil se je používat k uplácení straníků, aby mu zůstali věrní. Při odchodu z funkce pak kupu peněz státu vrátil.

Božena postupem času začala považovat Pražský hrad za svůj domov a chovala se, jako by jí tu všechno patřilo. Svým nejmilejším zaměstnancům zde vystrojila svatby, návštěvy pak ochotně obdarovávala uměleckými předměty, které spadaly pod hradní správu. Když byl její muž v roce 1968 donucen k abdikaci, musela veškeré ztráty finančně nahradit.

Manželův konec ve funkci vnímala jako nespravedlnost a křivdu. Na druhé straně se konečně dočkala nerušeného života ve dvou, jak o tom vždy snila. Když Novotný v roce 1975 zemřel, ztratila smysl dále žít. Postupně chřadla, až se v roce 1980 ve věku 70 let vypravila na věčnost i ona.

Tagy Antonín Novotný Božena Novotná Koncentrační tábor Mauthausen-Gusen KSČ Popelka Pražský hrad Vladimír Koucký