Zákeřná božská částice může zničit vesmír kdykoliv, tvrdí vědci

Jarouš M Komořanský | 20. 10. 2021

Ne, nejedná se o něco podobného maně, tedy jakýkoli božský pokrm nebo něco, co v nás vzbudí libé pocity. Všeobecně se věří že božská částice – neboli Higgsův boson - je podstatou hmoty ve vesmíru. A že pomůže odhalit, jak celý vesmír vlastně funguje, že ukrývá odpověď na základní otázky celého lidstva. Navíc by údajně mohla zničit celý vesmír.

Božská částice je název, který dala Higgsovu bosonu masmédia, a to na základě názvu knihy The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (neboli Božská částice: Pokud je vesmír odpovědí, co je otázkou?) autora Leona Ledermana. Kniha vzbudila velmi kontroverzní názory, a to zejména kvůli jejímu pojmenování: Zatímco právě ono zvyšuje zájem médií o částicovou fyziku a velký hadronový urychlovač, mnoho vědců jej odmítá. Ve snaze částici přejmenovat vybral výbor fyziků název „boson šampaňského“ jako její nejpopulárnější označení.

Existuje božská částice, nebo ne?

Ohledně božské částice existuje mnoho konspiračních teorií, někteří dokonce tvrdí, že sám boson je konspirační teorií? Co by však (ne)existence této částice znamenala pro vesmír? A pro nás?

Zdroj: Youtube

Higgsův boson je posledním chybějícím článkem v takzvaném základním modelu částicové fyziky, který popisuje základní stavební kameny vesmíru. Ostatních 11 částic, které model předpokládá, již bylo nalezeno a objev Higgsova bosonu by tak potvrdil platnost celého modelu. Pokud by však nebyl nalezen, museli by vědci přehodnotit současné teorie o vzniku vesmíru.

Dokázala by zničit vesmír

Pokud skutečně došlo k velkému třesku, vědci jsou přesvědčeni, že v první biliontině sekundy se vesmír proměnil v obrovskou směsicí částic bez hmotnosti, které létaly rychlostí světla a až interakcí s Higgsovým polem získaly hmotnost. Díky tomu nakonec vznikl vesmír tak, jak ho známe.

Je možné zničit vesmír? Hawking byl přesvědčen, že ano. Lze jej náhodně vypnout?
Magazín

Je možné zničit vesmír? Hawking byl přesvědčen, že ano. Lze jej náhodně vypnout?

Ač je Higgsovo pole zatím teoretické a neviditelné energetické pole, které proniká celým vesmírem, teorie se stále více zhmotňuje. Toto energetické pole neovlivňuje například fotony, které vytvářejí světlo, a proto nemají žádnou hmotnost. Další částice ale pole přitahuje a hmotnost jim dodává.

Zoom magazín na iPrimě vše poněkud úsměvně vysvětluje na příkladu s Georgem Clooneym. Celebrita (částice) jde po ulici a okolo něj je skupina fotografů (Higgsovo pole), kteří mu dodávají váhu (hmotnost). Průměrný člověk na té samé ulici (foton) se ale terčem pozornosti fotografů nestane, a tak prostě pokračuje v cestě.

Božská částice – alfa a omega všeho

Higgsův boson nelze pozorovat přímo, neboť má příliš krátkou dobu života. Je ale možné zaznamenat produkty jeho rozpadu a z nich původní částici zrekonstruovat. Bez Higgsova bosonu by vesmírem létaly všechny částice standardního částicového modelu světelnou rychlostí a nebylo by možné, aby utvořily atomy, předměty, planety, hvězdy apod.

27. července 1964, uveřejnil skotský fyzik Peter Higgs v časopise Physics Letters krátký článek, z něhož postupně vykrystalizoval jeden z největších problémů moderní fyziky. Celý koncept je ryze teoretický, ale je založen na mechanismu, jímž elementární částice nabývají hmotnosti. Zprostředkující částice, která ostatním částicím „přiděluje hmotnost", byla později, když se ukázalo, že popis tohoto mechanismu není od věci, nazvána Higgsův boson. I když jeho existence dosud není prokázána, neustále se objevují diskuse o tom, zda existuje, a zda by byla schopná zničit vesmír – když stála i u jeho zrodu.

Zdroje: zoommagazin.iprima.cz, www.pan-do-ra.cz, cs.wikipedia.org

Tagy částice George Clooney Higgsův boson Leon Max Lederman Peter Higgs vesmír Wikipedie