Nepolapitelná "božská částice", kterou objevil držitel Nobelovy ceny, Peter Higgs v roce 2012, má potenciál zničit vesmír. Existuje totiž hypotéza, že by Higgsův boson, který dává tvar a velikost všemu, co existuje, mohl při velmi vysokých hladinách energie stát nestabilním.

Zjednodušený argument tedy zní asi takto: Higgsova částice proniká do prostoru relatvině rovnoměrně s poměrně velkou hmotností, a to zhruba 126krát větší než je hmotnost protonu, základní částice atomu. Teoretičtí fyzikové si již před objevem Higgsova bosonu všimli, že jeho relativně vysoká hmotnost by znamenala existenci nižších energetických stavů. Stejně jako gravitace nutí míč kutálet se z kopce dolů, do nejnižšího bodu, tak i vesmír (nebo jakýkoli jiný systém) směřuje ke svému nejnižšímu energetickému stavu. Pokud by současný vesmír mohl jednoho dne přejít do tohoto nižšího energetického stavu, může se stát nestabilním a hrozí, že by tento přechod do nového stavu zničil všechny dnes již existující částice.

To by mohlo způsobit "katastrofický rozpad vakua", který by vedl ke kolapsu prostoru a času, uvedl server Express.co.uk.

Zničení vesmíru v jedné vteřině

Higgsův potenciál má znepokojivou vlastnost, že by se mohl stát megastabilním při energiích nad 100 miliard gigaelektronvoltů (GeV). To by mohlo znamenat, že vesmír by mohl projít katastrofickým rozpadem vakua, přičemž bublina skutečného vakua by se rozpínala rychlostí světla.

Zdroj: Youtube

To by se mohlo stát kdykoli, bez jakéhokoliv upozornění předem.

Byla by to tedy jakási spontánní změna, kterou jsme zažívali v hodinách chemie, kdy přechlazená voda rychle vykrystalizovala v led, když do ní byla vhozena sněhová vločka. Podobně spontánní události vděčíme také za svou existenci.

Higgsův boson, známý také jako božská částice, byl objeven v roce 2012 vědci v CERNu - vědci, kteří provozují největší laboratoř částicové fyziky na světě.

Pravděpodobnost takové katastrofy je v blízké budoucnosti sice nepravděpodobná, nicméně nebezpečí destabilizace Higgsova bosonu při vysoké energii je příliš velké na to, aby se dalo ignorovat.

Zdroje:

www.macleans.ca

www.livescience.com

www.newsweek.com