Vědci odhalili záhadu starověké brány do pekla. Zabíjí stále, už ale vědí proč

Elena Velímská | 30. 10. 2022

Vědecký výzkum ukázal, v čem před více než 2 000 lety spočíval „zázrak“ římských bran do pekel, kde si sám bůh podsvětí Pluto bral obětované statné býky. Zázrak proto, že obětiny v bráně zemřely bez přičinění kněží. Jedna z bran byla objevena v roce 2011 a vědci zjistili, proč v ní umírala zvířata, ale kněží mohli do pekelné brány vstoupit bez úhony.

Římská plutonia

Starověcí Římané měli v celém Středomoří u „vchodů“ do podsvětí obětní místa – plutonia neboli Plutovy svatyně, jinak zvané brány do pekla. Tam vykastrovaní kněží vodili býky, případně jiná obětní zvířata, jako ovce nebo kozy. V hustých výparech, které chrlil bájný pekelný pes Kerber během pár chvil před očima diváků obětiny zemřely. Kněží ale byli ušetřeni. Údajně byl tento zázrak známkou jejich síly a spříznění s bohy. Obřad zaznamenal řecký historik Strabón (64 př. n. l.-24 n. l.), který před 2 000 tisíci lety napsal: „Tento prostor je plný par tak mlhavých a hustých, že člověk sotva vidí na zem. Každé zvíře, které vejde dovnitř, čeká okamžitá smrt. Vrhl jsem dovnitř vrabce a ti okamžitě padli a vydechli naposledy.“ Strabón se domníval, že kněží získali imunitu kastrací.

Historik popsal Plutonium v Hierapolisu. To objevili v roce 2011 archeologové z univerzity v Salentu. Hierapolis ležel ve starověké Frygii, na území dnešního Turecka. Je to kamenná brána, postavená nad otvorem do malé jeskyně. Jak naznačují vykopávky, kolem byla otevřená aréna s vyvýšeným kamenným sezením pro diváky. Na vrcholu stál chrám zasvěcený Plutovi.

Toto je skutečné okno do pekla. Vědcům se podařilo natočit smrtící tunel lávy
Cestování

Toto je skutečné okno do pekla. Vědcům se podařilo natočit smrtící tunel lávy

Zázrak vyřešen

Archeologové hierapoliské Plutonium objevili díky výparům z jeskyně. Ptáci, kteří proletěli kolem vchodu, padli na zem mrtví. To také znamená, že i po tisíciletích brána do pekla zabíjí. Co je příčinou? V roce 2018 vedl výzkum vulkanolog H. Pfanze z německé univerzity v Duisburgu-Essenu. Zázračné obětování býků má na svědomí puklina pod jeskyní, ze které uniká obrovské množství sopečného oxidu uhličitého v podobě husté mlhy. Během dne sluneční teplo plyn rozptýlí. V noci je plyn těžší než vzduch, vyvěrá ven a na zemi před jeskyní vytváří jedovaté jezírko. Smrtící je večer a zvláště pak za úsvitu.

Pfanzeův tým koncentraci oxidu uhličitého změřil. Uvnitř jeskyně se hladina CO₂ pohybuje nestále kolem 90 procent. Hubí tak všechno, co se k jeskyni přiblíží. Plynné jezírko je vysoké zhruba metr. U dna je koncentrace poměrně vysoká. Ještě ve výšce 10 centimetrů může zabít člověka. Od půl metru prudce klesá. „Zatímco býk stál uvnitř plynového jezírka s tlamou a nozdrami ve výšce mezi 60 a 90 cm, velcí vzrostlí kněží (galli) stáli uvnitř jezírka vždy vzpřímeně a dbali na to, aby jejich nos a ústa byly vysoko nad toxickou hladinou ‚dechu smrti‘,“ uvedl tým ve své práci publikované v časopise Archaeological and Anthropological Sciences. Býkům se nejspíš i točila hlava, proto jim poklesla a tím spíš se udusili. Dle výzkumníků je možné, že kněží stáli na kamenech, aby byli vyšší.

Zdroj: Youtube

Trocha pochybností, další zkoumání

H. Pfanze se domnívá, že si kněží byli úniku plynu vědomi, stejně jako toho, do jaké výšky zabíjí. Do svatyně chodili jen v poledne, kdy tam bylo poměrně bezpečno, býky obětovali za úsvitu, kdy byly výpary nejúčinnější. Jeho názor ale nesdílí archeolog F. D'Andria, vedoucí týmu, který jeskyni objevil. Říká, že bylo u brány nalezeno mnoho starověkých olejových lamp. Svědčí to o tom, že tam kněží chodili i v noci. Možná je kolem obřadů trochu tajemna, ale objev „oxido-uhličité“ jeskyně by mohl pomoci najít i další římská plutonia, jak se domnívá klasik G. Renberg z Nebraské univerzity. Pro něho je tento nález „… nesmírně vzrušující. Tyto vědecké informace dokazují věrohodnost starověkých pramenů a pomáhají vysvětlit, proč do svatyně mohli vstupovat lidé, ale umírala zvířata.“ Dle klasika by mělo v Turecku být další plutonium známé ze spisů, Akaraka.

Vědci předpokládají, že určitě přinejmenším některá další plutonia fungovala stejně. Hierapolis leží v jedné z nejaktivnějších oblastí, kde se stýkají tři tektonické desky. Tektonicky neuvěřitelně aktivní je celá Středomořská pánev. Není proto vyloučené, spíš jisté, že archeologická památka Plutonium v Hierapolisu není plutoniem jediným, kde vchod do podsvětí a svého pána Pluta chrání svým smrtícím dechem Kerber.

Zdroj: Youtube
Jeskyně v království Mustang vydaly své tajemství. Vědci už vědí, kdo je vytesal
Cestování

Jeskyně v království Mustang vydaly své tajemství. Vědci už vědí, kdo je vytesal

Zdroje: www.science.org, www.sciencealert.com

Tagy Frýgie Hierapolis jeskyně jezírko Středomoří Turecko Vypařování