Hierapolis byla vybudována na území dnešního Turecka v geologicky aktivní oblasti, což se jí nakonec stalo osudné. Kdysi impozantní město bylo v roce 1334 rozmetáno obrovským zemětřesením a z římských staveb se zachovala jen torza. Katastrofě odolalo jen několik památek, jako například amfieátr a bazén lemovaný mramorovými sloupy. Teprve před deseti lety archeologové odkryli děsivou bránu do podsvětí, o které vyprávěly legendy.

Na krásné záběry Hierapolis se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bránu zakrývala pochmurná mlha

Hluboká puklina zahalená v tajemné mlze byla pro starověký lid důkazem, že Plutova záhrobní říše skutečně existuje. Pokud se do ní dalo vstoupit z povrchu zemského, právě tady se musel nacházet vchod. Mlha vycházející z pukliny totiž byla smrtící. Bůh podsvětí schvátil vše živé, co se k branám jeho říše přiblížilo.

Římští kněží vystavěli nad puklinou velkolepý chrám s arénou obklopenou sedačkami pro poutníky, kteří se mohli o děsivé moci pekelné brány přesvědčit na vlastní oči. Za úsvitu a pozdě večer kněží do arény přiváděli mladé býčky, aby je Plutovi obětovali. Zvířata před očima užaslých diváků sama od sebe pošla, aniž na ně kněz vztáhl ruku.

Smrt rychlá a nečekaná

Německý vulkanolog Hardy Pfanz našel pro fenomén velmi prosté vysvětlení. Strašidelná puklina není nic jiného než tektonický zlom, z něhož uniká oxid uhličitý. Přes den v místech bývalé arény nepředstavuje vážné nebezpečí, protože ho rozptyluje sluneční světlo. Během noci se ale jeho koncentrace rapidně zvyšuje a v úrovni 40 cm nad zemí dosahuje až 35%, což je pro živé bytosti včetně člověka smrtelné. K udušení stačí několik minut.

Už tedy známe důvod, proč se obětní obřady konaly za úsvitu a soumraku. Jak je ale možné, že smrtící plyn zabíjel jen obětní zvířata a nikoli kněze, kteří je Plutovi přiváděli?

"Oxid uhličitý je o něco těžší než vzduch a drží se při zemi. Kněží dobře věděli, že musejí držet hlavy vzhůru, aby se smrtícího plynu nenadýchali. Zvířata ale mají hlavy položeny nízko a klesly jim ještě níže poté, co je plyn omámil," vysvětlil Hardy Pfanz.

Podle vědce je puklina vražedná ještě v dnešní době. Pluto si vybírá za oběti ptáky, kteří letí nízko nad zemí, netušíce nebezpečí. Zrádnost oxidu uhličitého spočívá v tom, že jde o plyn bez chuti a zápachu. Oběti mu podlehnou bez varování.

Zdroje: https://www.science.org/, https://time.com/