Žlučník a močový měchýř jako rezervoár bakterií

Břišní tyfus je závažné horečnaté střevní onemocnění způsobené bakterií Salmonella typhi. Přenáší se kontaminovanými potravinami, vodou nebo mlékem. V České republice, na rozdíl od méně vyspělých zemí, jsou zdrojem onemocnění většinou bacilonosiči. Inkubační doba je obvykle 7–14 dní. U bacilonosičů přežívají bakterie nejčastěji v zánětlivě změněném žlučníku či v močových cestách.

Příznaky jsou různé

Symptomy břišního tyfu jsou rozmanité a nemusí být specifické. Proto je pro tuto infekční nemoc obtížné vystopovat její dějiny. I přes to, že původce nemoci je příslušník rodu salmonela, je tyfus čistě lidskou chorobou a obvykle se šíří kontaminovanou vodou a vlivem špatných hygienických podmínek.

Tyfus byl popsán až v 19. století

V průběhu 18. století se podle zastaralé lékařské teorie obecně věřilo, že mnohé choroby, včetně tyfu, byly způsobeny nečistotou a špatným ovzduším (tzv. „noční vzduch“). Tato teorie se opírala o názor, že původ epidemií byl způsoben tzv. miasmatem, které vycházelo z hnijící organické hmoty. Až roku 1839 anglický lékař a epidemiolog William Budd ukázal, že ačkoliv se tyfus šíří nepochybně kvůli nekvalitní hygieně, není obsažen jen „ve vzduchu“, ale jde o nakažlivou infekci přenášenou z jednoho člověka na druhého. Když v roce 1847 zkoumal epidemii mezi studenty, kteří používali společnou studnu, jeho teorie tím byla dále podpořena.

Tyfová Mary

William Budd také rozlišil břišní tyfus od skvrnitého tyfu, který přenáší lidské vši, blechy a klíšťata. Roku 1901 zjistil Robert Koch, že břišní tyfus může být přenášen zdánlivě zdravými přenašeči. Jedním z nich byla Mary Mallonová přezdívaná „Tyfová Mary“. Mary byla americko-irská kuchařka z Long Islandu, která byla držena tři roky za mřížemi, aby nemohla mít žádný kontakt s veřejností. Je známo, že břišním tyfem nakazila 50 lidí.

Tyfus v číslech

V průběhu první světové války byli proti tyfu naočkování vojáci, a to i přes otřesné podmínky, v nichž žili. Antibiotika a nepopsatelně lepší hygiena dnes prakticky vymazaly tyfus z vyspělých zemí, přesto stále existuje na 21 milionů případů onemocnění a téměř čtvrt milionů ročně tyfu podlehne.

Ve Spojených státech v průběhu roku 1900 zemřelo na sto tisíc obyvatel průměrně 30 osob. O šedesát let později celkový počet úmrtí klesl na 21. Břišní tyfus je stále život ohrožující infekční onemocnění vyskytující se především v méně vyspělých zemích, včetně turistických oblastí v rozvojových zemích Asie, Střední a Jižní Ameriky a Afriky.