Odhalení starověké kostěné zbroje, objevené v Omsku na Sibiři, je svědectvím o zručnosti a umění dávných civilizací. Pojďte se s námi podívat na příběh tohoto úžasného kousku starověkého řemesla tak, jak jej vidíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zbroj, která učarovala, ale moc o ní nevíme

Archeologové nalezli na nalezišti v Omsku u řeky Irtyš, která je nyní ve vlastnictví Popovského omského radiového závodu, pozoruhodně zachovalý soubor vzájemně propojených kostěných destiček pečlivě uspořádaných tak, aby tvořily ochranný oděv. Je až k nevíře, že tato elegantní a velmi složitá propracovaná zbroj je tak stará, nemluvě o řemeslných technikách, které byly lidstvu známé v době jejího vzniku.

Na místě objevení zbroje navíc nebyly nalezené žádné další podobné artefakty, ale podle sibiřských archeologů zbroj pochází z doby před 3 900 až 3 500 lety.

Ostatní nálezy z téže oblasti pocházejí z krotovské kultury, která obývala lesostepi západní Sibiře. Nalezená kostěná zbroj se ale spíše podobá zbroji kultury Samus-Seyminskaja, která vznikla v oblasti pohoří Altaj. Je tedy možné, že byla součástí výměnného obchodu mezi oběma kulturami, nebo byla darem či válečnou kořistí. Navíc dosud není jasné, z kostí kterého zvířete byla zbroj vyrobená. Archeologové ji našli v hloubce 1,5 metru pod zemí.

Řemeslná zručnost a důmyslnost odborníky překvapila

Kostěná zbroj svědčí o pozoruhodném řemeslném výkonu, který dokládá vynalézavost dávných lidí, kteří ji vyrobili. Dovedně tvarované a vzájemně propojené destičky prokazují pokročilé znalosti manipulace s kostmi a porozumění anatomickým konturám. Složitá konstrukce svědčí i o tom, že si její tvůrci byli vědomi potřeby flexibility, mobility a ochrany v boji, což svědčí o strategickém myšlení starověkých válečníků.

Kromě užitkové funkce má kostěná zbroj i významnou kulturní a symbolickou hodnotu. Pravděpodobně patřila vysoce postavenému elitnímu válečníkovi nebo vůdci starověké společnosti a sloužila jako vizuální reprezentace jeho postavení a moci a zároveň jej velmi dobře chránila. V té době se jako zbraně používali zejména kostěné a kamenné hroty šípů, bronzové nože, oštěpy s bronzovým hrotem a bronzové sekery. Řemeslná zručnost a čas investovaný do vytvoření tak složitého obleku naznačují důležitost nositele a význam, který byl přikládaný jeho roli v rámci komunity. Zbroj byla navíc nalezená v "dokonalém stavu" - a ve své době byla "cennější než život", tvrdí odborníci.

Zbroj byla cennější než sám život

Za pozoruhodný stav dochování kostěné zbroje vděčíme jedinečným podmínkám prostředí, které na Sibiři panují. Chladné, suché klima a věčný mráz uchránily tuto starobylou památku a nabídly badatelům mimořádnou příležitost studovat a ocenit řemeslné umění minulosti. Pečlivou dokumentací a analýzou zbroje mohou odborníci odhalit podrobnosti o dávných technikách, materiálech a kulturních zvyklostech.

„Nález je to unikát především proto, že taková zbroj byla vysoce ceněná. Byla cennější než život, protože jej zachraňovala. Za druhé byla nalezená v osadě, a to se nikdy předtím nestalo. V pohřebištích se nacházely jednotlivé fragmenty, jako například na pohřebišti v Rostovce,“ doplňuje Boris Konikov, kurátor vykopávek.

Oživení dávných příběhů

Objev této nádherné kostěné zbroje nám umožňuje navázat spojení s našimi dávnými předky na hluboké úrovni. Každá kostěná destička vypráví příběh, svědectví o lidech, kteří žili a bojovali v minulých dobách a zanechali v historii trvalou stopu.

Vědec Jurij Gerasimov, vědecký pracovník omské pobočky Institutu archeologie a etnografie, který zbroj restauroval, říká: „I když nic nenasvědčuje tomu, že by místo nálezu zbroje bylo kultovním místem, je to velmi pravděpodobné. Zbroj měla velkou materiální hodnotu. Nemělo smysl ji zakopávat do země nebo ji dlouho schovávat - protože by se zničily upevňovací prvky a kosti. Taková zbroj potřebuje neustálou péči. V tuto chvíli můžeme jen fantazírovat - kdo a za jakým účelem ji zakopal do země. Byl to nějaký rituál nebo oběť? To zatím nevíme.“

Objev kostěné zbroje ze Sibiře nabízí poutavý pohled do starověkého světa. Toto 4000 let staré mistrovské řemeslné dílo dokládá zručnost, vynalézavost a umělecké cítění našich předků. Jeho elegantní design a pozoruhodné zachování zpochybňují naše vnímání a prohlubují naše uznání pro úspěchy starověkých civilizací.

Zdroje: siberiantimes.com, gizmodo.com, theweek.com