Co formovalo středověké Brno?

V místech, kde je dnes v Brně střed města a zástavba, byly prováděny opakovaně vykopávky u příležitosti nové výstavby a opětovného narušení vrstev půdy. Archeologové si z těchto míst odnesli nejen množství nálezů, ale také závěrů a zjištění. Brno ve středověku začalo ožívat čilým ruchem, o čemž vypovídají nálezy po řemeslnících, ale také doklady o obchodních trasách. V jedenáctém století však bylo Brno jen neopevněnou vsí s tržištěm. Dnes moravská metropole byla popsána jako město až ve 13. století, kdy se v okolí již vzniklých čtvrtí začali usazovat také migrující německy mluvící Dolnorakušané i přivandrovalí z Flander. Podobný boom v našich zemích dal vyniknout i dalším městům a úzce souvisel s koncem vlády Přemyslovců.

Stísněné středověké osídlení Brna

Mezi namačkanými domy obyvatel Brna nebyl ani dostatek místa na studny a sklípky. Prostor zabíraly také jímky a odpadní jámy, které byly v blízkosti zdroje vody problematické, a navíc kapacitně nedostačující. Proto se často zasypávaly a hned vedle hloubily nové. I když středověcí Brňané nežili v čistých podmínkách, ale spíš zápachu a nevyhnutelném odpadu, na péči o svůj zevnějšek jistě dbali. To dokládají především četné nálezy nádob na mytí rukou či nalezené kartáčky na zuby.

Středověké Brno přálo hýření a zábavě

Místní ovšem věděli, jak si zpříjemnit život i ve středověku. Po celém území nacházejí archeologové herní kostky. V souvislosti s obdobím nešlo jen o krácení chvíle, ale zcela jistě o hazard. Ojedinělým exemplářem byl destilační přístroj, který rozhodně nesloužil alchymistům k výrobě kamene mudrců, ale spíš k destilaci alkoholu. Podle znalců se nabízejí švestky nebo jiné obvyklé ovoce. Archeologický tým se také rozhodl vyzkoušet, zda bylo skutečně možné vyrobit alkohol pomocí podobného nástroje. S pomocí repliky vytvořené k tomuto účelu na první pokus vyprodukovalo destilační zařízení celý litr a půl pálenky.

Podívejte se na první díl o založení města ze seriálu Proměny města Brna.

Zdroj: Youtube

Hříšné Brno

Malé, ale rušné město bylo také sídlem klášterů a zbožného života, i když právě církev na města obecně pohlížela jako na sídliště hříchu a násilí. A není divu. Přírodní, prostý a bohabojný člověk z vesnice byl jen málokdy vystaven kriminalitě, hříchu a mamonu tak, jak tomu bylo běžně ve městě. I tomuto pohledu na středověké Brno nelze nic vytknout. Brno i další města byla stokami ať už doslova či přeneseně.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, https://www.idnes.cz, https://www.stoplusjednicka.cz