Jak vypadalo ve středověku Brno? Zapáchající stoka s čilým ruchem a zábavou

Veduta Brna z roku 1617 na rytině Joris Hoefnagela.

Veduta Brna z roku 1617 na rytině Joris Hoefnagela.

Foto: Joris Hoefnagel / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/pub

Jen málokteré české či moravské město se mohlo pyšnit širokými ulicemi a dostatkem místa obecně. Bulváry a prostorná náměstí, která jsou k vidění například v Paříži, nemají nic společného se vzhledem našich měst. Brno rozhodně patřilo ke středověkým osídlením, jež svazoval nedostatek prostoru. A bylo to znát.  

Co formovalo středověké Brno?

V místech, kde je dnes v Brně střed města a zástavba, byly prováděny opakovaně vykopávky u příležitosti nové výstavby a opětovného narušení vrstev půdy. Archeologové si z těchto míst odnesli nejen množství nálezů, ale také závěrů a zjištění. Brno ve středověku začalo ožívat čilým ruchem, o čemž vypovídají nálezy po řemeslnících, ale také doklady o obchodních trasách. V jedenáctém století však bylo Brno jen neopevněnou vsí s tržištěm. Dnes moravská metropole byla popsána jako město až ve 13. století, kdy se v okolí již vzniklých čtvrtí začali usazovat také migrující německy mluvící Dolnorakušané i přivandrovalí z Flander. Podobný boom v našich zemích dal vyniknout i dalším městům a úzce souvisel s koncem vlády Přemyslovců.

Neoficiální historický znak Moravského markrabství s knížecí korunouNeoficiální historický znak Moravského markrabství s knížecí korunouZdroj: Hugo Gerhard Ströhl / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/public-domain

Stísněné středověké osídlení Brna

Mezi namačkanými domy obyvatel Brna nebyl ani dostatek místa na studny a sklípky. Prostor zabíraly také jímky a odpadní jámy, které byly v blízkosti zdroje vody problematické, a navíc kapacitně nedostačující. Proto se často zasypávaly a hned vedle hloubily nové. I když středověcí Brňané nežili v čistých podmínkách, ale spíš zápachu a nevyhnutelném odpadu, na péči o svůj zevnějšek jistě dbali. To dokládají především četné nálezy nádob na mytí rukou či nalezené kartáčky na zuby.

Za krásné byly považovány jemné ženy s nevýraznými rysy.

Jak vypadaly ženy ve středověku HOTOVO

Středověké Brno přálo hýření a zábavě

Místní ovšem věděli, jak si zpříjemnit život i ve středověku. Po celém území nacházejí archeologové herní kostky. V souvislosti s obdobím nešlo jen o krácení chvíle, ale zcela jistě o hazard. Ojedinělým exemplářem byl destilační přístroj, který rozhodně nesloužil alchymistům k výrobě kamene mudrců, ale spíš k destilaci alkoholu. Podle znalců se nabízejí švestky nebo jiné obvyklé ovoce. Archeologický tým se také rozhodl vyzkoušet, zda bylo skutečně možné vyrobit alkohol pomocí podobného nástroje. S pomocí repliky vytvořené k tomuto účelu na první pokus vyprodukovalo destilační zařízení celý litr a půl pálenky.  

Podívejte se na první díl o založení města ze seriálu Proměny města Brna.

Zdroj: Youtube

Hříšné Brno

Malé, ale rušné město bylo také sídlem klášterů a zbožného života, i když právě církev na města obecně pohlížela jako na sídliště hříchu a násilí. A není divu. Přírodní, prostý a bohabojný člověk z vesnice byl jen málokdy vystaven kriminalitě, hříchu a mamonu tak, jak tomu bylo běžně ve městě. I tomuto pohledu na středověké Brno nelze nic vytknout. Brno i další města byla stokami ať už doslova či přeneseně.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla centrem středověkého Brna.Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla centrem středověkého Brna.Zdroj: VitVit / Creative Commons / CC BY SA 4.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Zdroje: https://cs.wikipedia.orghttps://www.idnes.czhttps://www.stoplusjednicka.cz