Kulaté pevnosti z doby železné

Brochy se nacházejí převážně na Orknejích, v Caithness a na Západních ostrovech a zblízka jsou velmi působivé. Co jsou ale zač a k čemu sloužily?

Brochy jsou neuvěřitelně staré a pocházejí z doby železné, tedy přibližně z doby před dvěma tisíci lety. Zdroje odhadují, že po celém Skotsku kdysi existovalo nejméně sedm set brochů, ale bohužel se jich mnoho nedochovalo. Pokud se tedy ocitnete poblíž nějakého z nich, určitě se zajděte podívat, protože tyto stavby za to rozhodně stojí.

Geniálně postavené brochy

Jsou to jedny z nejlepších stavebních úspěchů Evropy doby železné a představují docela neuvěřitelný architektonický, konstrukční a inženýrský počin. Jen si představte, co bylo potřeba k vybudování tak rozsáhlé stavby před tak dlouhou dobou.

Brochy jsou typem opevněné věže, kterou tvoří dvě soustředné zdi z nasucho kladených kamenů. Mezi kamennými zdmi je vnitřní mezera, v níž jsou malé místnosti a skladovací prostory a schody vedoucí na horní dřevěné plošiny. Uvnitř brochů se nachází kruhové nádvoří, které bylo pravděpodobně kdysi zakončeno kuželovitou doškovou střechou.

Brochy jsou velmi malé vnitřní komůrky. Uvnitř nejsou žádná okna, takže oheň byl docela nezbytným doplňkem.

Nejasný autor i účel využití

Vědci stále spekulují, k čemu brochy vlastně sloužily. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že to byly stavby, které měly zapůsobit na ostatní skotské klany. Byly také sídlem významného náčelníka nebo bojovníka.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Archeologové se domnívají, že pravěké brochy byly spíše sídly kmenových náčelníků nebo významných zemědělců. Úlomky keramiky nalezené ve zničených brochách odhalily stopy po dovozu vína a oliv ze Středomoří - mnoho let před vpádem Římanů.

Život však v těchto komůrkách rozhodně nebyl nepříjemný. Vyznačovaly se příjemným teplem. Díky dvojitým stěnám nepronikl dovnitř žádný déšť, vítr ani sníh. Dutiny ve vnitřních stěnách pomáhaly kouři z ohně cirkulovat konstrukcí a unikat střechou.

Někteří se však domnívají, že brochy nestavěly místní komunity. Spekuluje se, že to byli přistěhovalci z Anglie a Evropy.

Důvodem této hypotézy je jejich - pro místní region - neobvyklý tvar. Jiní se domnívají, že Brochy sloužily jako útočiště pro komunitu a její dobytek během útoku. Mohly tak plnit funkci pevnosti nebo úkrytu.

Ať už bylo jejich využití jakékoliv, dodnes zůstávají působivé!

Zdroje:

www.ancientpages.com

en.wikipedia.org

www.northlinkferries.co.uk