Záhadná bronzová ruka s prvním objeveným baskickým písmem byla loni objevena na hradě Irulegi z pozdní doby železné jižně od Pamplony ve španělské Navarře. Symboly představují "nejstarší" text, který byl kdy objeven v baskičtině. Objev pěti slov napsaných na bronzové ruce může pomoci přepsat historii baskičtiny, jednoho z nejzáhadnějších evropských jazyků.

A jak se tam artefakt dostal?

V letech 80 až 72 př. n. l. bojovali na Pyrenejském poloostrově římští povstalci proti vládním římským jednotkám. Tato událost se zapsala do dějin jako Sertoriánská občanská válka. Povstalci se stáhli na hrad Irulegi na hoře Irulegi v severní části španělské Navarry, ale římský generál Pompeius jej srovnal se zemí. 

Nejstarší dokument v baskitštině

"Ruka Irulegi" je dva tisíce let starý artefakt s charakteristickým tvarem natažené pravé ruky. Na jejím hřbetě je vyryto 40 záhadných symbolů sestávajících ze čtyř řádků textu.

Lingvistický expert nyní rozluštil první slovo a potvrdil, že se jedná o "nejstarší" dokument napsaný v baskičtině před přibližně 2 100 lety.

Cenný artefakt byl objeven v době, kdy v roce 2018 archeologové provedli vykopávky na hradním vrchu Irulegi. Zde se jim odkryly pozůstatky 2000 let staré pevnosti a sídliště o rozloze asi 70 metrů čtverečních. V rámci objevu byly na místě nalezeny mnohé cenné artefakty, z nichž nejcennějším je právě bronzová ruka. Ta byla nalezena pod nánosy dřevěného uhlí a spálených zbytků cihel. Až do nálezu této bronzové ruky se o vasconské kultuře vědělo jen málo, protože bylo vykopáno jen několik mincí.

Vzhled bronzové ruky

Ruka z Irulegi je dlouhá 14,5 cm a ve čtyřech řádcích jsou na ni vyryty symboly. Těch je zhruba 40 a představují zřejmě 5 jednotlivých slov.

Podle profesora latinské filologie na Barcelonské univerzitě a předního odborníka na předřímské nápisy, Javiera Velazy je nález neuvěřitelnou novinkou. Profesor začal ruku analyzovat a podobně baskitština, která byla jako jazyk identifikována, ohromila i kryptografa.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Čarodějnický předmět?

Velaza si všiml, že slovo "sorioneku" je podobné baskickému slovu "zorioneko", které znamená "zori" (štěstí) a "on" (dobrý). To by mohlo být vodítkem k nějakému dobrému znamení nebo předmětu přinášejícímu štěstí. První slovo tak bylo přeloženo, ale u dalších čtyř byl už proces složitější.

Podle Velazy tato slova pravděpodobně odkazují na neznámá baskická božstva nebo místa, která byla uctívána. Oblast Navarre (Akelarre) je po celá staletí silně spojena s čarodějnictvím a pravděpodobně byla místem mnoha starověkých obětních obřadů. Nacházejí se zde posvátná místa po celém pohoří Pyreneje včetně horských vrcholů, jeskyní, pramenů a studní.

Římští spisovatelé Plinius Starší a Klaudios Ptolemaios zaznamenali existenci národa Vascones obývajícího dnešní Navarru. Vaskonové jsou dnes považováni za předky dnešních Basků a nový objev poukátzal na to, že zřejmě používali písmo, což archeologové dosud nevěděli. Ruka z Irulegi tak představuje první dokument nepochybně napsaný v baskičtině.

Objev zřejmě potvrdí, že Vaskonové začali psát svým jazykem až po zavedení latinky římskými nájezdníky. "Byli jsme přesvědčeni, že Vaskonové ve starověku neuměli číst ani psát a písmo používali pouze při ražbě mincí," řekl profesor indoevropské lingvistiky Joaquín Gorrochategui. Díky bronzové ruce, která zřejmě byla určena k zavěšení na dveře jako ochranný amulet, je možné objasnit více o baskitštině, která postupem času ustoupila španělštině a francouzštině. Odhaduje se, že tímto jazykem, známým také jako euskara, mluví několik set tisíc lidí. Jazykovědci jej považují za "izolovaný jazyk", což znamená, že nemá žádné známé kořeny v jiných jazykových skupinách.

Zdroje: phys.org, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Basque_language, www.ancient-origins.net