Roku 1582 byl nedaleko buchlovského hradu nalezen mrtvý hradní pán. Jindřich Prakšický ze Zástřizl ležel na Smrďavce s vlastním kordem probodnutým tělem. Viníků byla spousta, ale hlavní podezření padlo na zbrojnoše, který byl svému pánovi celé dny v patách.

Podezřelí

Jakub Bílský z Bělé byl opatem v sousedním klášteře a s Prakšickým vedl mnohaleté spory o hraniční pozemky. Vzájemně vysílali lupiče na území toho druhého, aby kradli a plenili.

Na buchlovského pána měli spadeno i místní zbojníci, které nemohl vystát. Když rozkázal popravit jejich náčelníka Jana Šerého, byli na nože.

Vilím Rym s Prakšickým rád popíjel a často se opíjeli do němoty. V pití závodili a předháněli se, kdo za sebou nechá více prázdných pohárů. Následná rozmíška vrhla na Vilíma stín.

Vilém Zoubek ze Zdětína udržoval se ženou hradního pána blízké vztahy a marně přemýšlel, jak mu ji odloudit. Prakšický to snášel velice těžko.

Manželka Kateřina se netajila tím, jak moc svého muže nenávidí a pociťuje k němu odpor. Rozvod v 16. století ale nepřipadal v úvahu.

Viník

Dnes už není pochyb o tom, kdo Prakšického zavraždil. Jeho žena Kateřina Rájecká z Mírova využila šance a zosnovala smrt svého muže, aby si o šest let později mohla vzít svého milence Viléma Zoubka. Světskému trestu se sice vyhnula, ale každou noc se jako Černá paní zjevuje v pokoji mrtvých, kam se před pohřbením ukládala těla zesnulých a soudili se pytláci. Dnes je tam vystavená pravá mumie z Egypta.