Astrofyzik Michael Hippke se nedávno pokusil najít tuto zprávu analýzou teplotních změn v reliktním záření (CMB) a jejich převedením do binárního bitového toku. Jeho zjištění však neodhalila v extrahovaném bitovém toku žádnou smysluplnou zprávu. Navzdory tomu v sobě CMB i nadále skrývá cenné informace o struktuře vesmíru a povaze fyziky na vysokých energetických úrovních a zanechává nám své vlastní poselství.

Podívejte se na toto zajímavé, ale nesnadné video:

Zdroj: Youtube

A bylo světlo…

CMB, pocházející z doby přibližně 380 000 let po velkém třesku, zůstává pozoruhodným pozůstatkem raného vesmíru. Přestože se hledání záměrného poselství Stvořitele v CMB ukázalo jako bezvýsledné, studium CMB nadále nabízí vhled do tajemství našeho vesmíru a poskytuje cenné informace o jeho struktuře a fyzice v jeho nejranějších fázích.

Vědci navrhují nové chápání Boha, které zpochybňuje tradiční představy. Objevy v kosmologii, zejména teorie chladné temné hmoty a temné energie, způsobily převrat v našem chápání vesmíru. Tyto neviditelné síly formují vznik galaxií a poskytují podmínky pro vývoj života. Nyní je zřejmé, že vesmír není tvořen pouze pozorovatelnou hmotou, ale z větší části se skládá z těchto dynamických a neviditelných prvků.

Bůh může existovat, ale jsou zde mnohá „ale“

Tradiční vlastnosti připisované Bohu, jako například že je stvořitelem vesmíru, všechno zná a má moc porušovat přírodní zákony, jsou ve světle vědeckých poznatků považovány za nemožné. To však neznamená, že bychom měli pojem Boha zcela zavrhnout. Místo toho můžeme Boha nově definovat tak, aby odpovídal našim vědeckým poznatkům.

Nový pohled se objeví, když se zamyslíme nad konceptem emergence ve složitých systémech. Stejně jako se mravenčí kolonie samoorganizuje a vykazuje logiku roje, aniž by jednotlivý mravenec chápal širší souvislosti, dochází k emergentním jevům v různých oblastech, od globální ekonomiky po vlády a média. Tyto složité systémy vznikají na základě interakcí mezi jednoduššími součástmi a řídí se pravidly, která nelze odvodit z chování jednotlivých částí.

Co by mohl být Bůh?

Jako lidé máme jedinečnou vlastnost: aspiraci. Naše aspirace přesahují základní potřeby přežití a utvářejí naši individualitu. Když se zamyslíme nad nesmírnou složitostí všech lidských aspirací, které na sebe vzájemně působí, vzniká nový emergentní jev. Tento jev, který zahrnuje smysl, který dáváme vesmíru, je stejně reálný jako ekonomika nebo vláda. Existuje v našem vědeckém chápání reality.

Tento nově vznikající fenomén se neomezuje na žádnou konkrétní náboženskou tradici, ale všechny je přesahuje. Vytvořila ho síla slov a myšlenek, včetně ideálů, jako je pravda, spravedlnost a svoboda, které se vyvíjely po generace lidské zkušenosti. I když může být náročné přijmout tento emergentní fenomén jako Boha, jedná se o koncept, který přesně vystihuje komplexní a vzájemně propojenou povahu našich snah 

V současné době globálních výzev a nebezpečí je zásadní najít jednotu a čerpat z naší duchovní síly. Mír mezi vědou a ideou Boha může poskytnout výhodu při čelení těmto obtížím. Přijetí tohoto nově definovaného chápání Boha, nikoliv jako nadpřirozené bytosti, ale jako nově vznikajícího jevu, může proměnit životy a nabídnout lidstvu sjednocující sílu.

Zdroje: arxiv.org, www.npr.org, www.sciencealert.com, cs.wikipedia.org/wiki/Reliktni_zareni