Kromě těl nalezl Wankel také zbraně, šperky, sošky a další věci pocházející z doby až kolem 5. století. Mimo koster se také našly kresby, které by mohly pocházet už z pravěkých dob, konkrétně z doby kamenné. Šlo hlavně o geometrické ornamenty. Wankel se nejprve domníval, že našel místo pravěkého obřadu, kde byli obyvatelé jeskyně nelítostně rozsekáni a pohřbeni, aby doprovázeli svého pána na jeho posmrtné cestě. Tuto teorii potvrzoval i nález kamenného oltáře, kde se mohly krvavé obřady odehrávat. Mezi pozůstatky se našla dokonce kostra tehdejší halštatské princezny. V její blízkosti bylo pohřbeno mnoho nádherných šperků a jiného bohatství. Díky nejnovějším technologiím si je prostřednictvím 3D modelu můžeme prohlédnout v celé kráse.

V jeskyni se ale mohlo odehrát i něco zcela jiného, než jen hromadné pohřbívání. Jedna z hypotéz hovoří o přepadení a rozsekání obyvatel jeskyně loupeživými kmeny. Další teorie vnímají tuto jeskyni jednoduše jako místo, kam se házely ostatky mrtvých z okolních obřadů, příbuzných a všech, co byli jakýmsi způsobem nepohodlní.

K tajemnosti a strašidelnosti celého komplexu přispívá fakt, že byla po dlouhá století místem náboženských rituálů a jiných obřadů. Není proto divu, že v ní senzibilové cítí velké množství negativní energie. K mystické atmosféře místa přispívá i světelný úkaz, který měli možnost vidět už pravěcí lidé. Skalním oknem jeskyně totiž proniká sluneční svit jen v určitém období, a to mezi jarní a podzimní rovnodenností. Tato skutečnost napomáhala zde pořádaným rituálům. Západ slunce má totiž na lidi už po staletí okouzlující účinky.

Zajímavosti také je, že se v podzemním prostoru Býčí skály pokoušeli nacisté postavit podzemní továrnu. Mohli tak porušit vzácné nálezy, které tam původní obyvatelé zanechali.

Jeskyně je opředena mnoha pověstmi a strašidelnými příběhy. Říká se, že jsou v ní v noci slyšet zvuky, sténání, a dokonce jsou zde vídány zástupy postav, které se procházejí po okolí a za úsvitu zase mizí. Dodnes se s určitostí neví, jaká tragédie se na místě stala, a tak zapříčinila tyto zvěsti o zbloudilých duších. Jedno je ale jisté, jeskyně Býčí skála je jedním z nejtajemnějších míst naší země.