Literární prameny, jako jsou deníky, kroniky a romány, odrážejí rovněž životní styl a podmínky toho, jak žili lidé ve středověku. Podobně slouží i různé expozice a muzea, kde jsou k vidění dochované předměty z tohoto období. I ty nám mohou pomoci představit si, jak vypadal život ve středověku.

Skromná obydlí poskytovala vše, co bylo potřeba

Bydlení chudých ve středověku bylo velmi skromné. Zpravidla se jednalo o malé jednopokojové příbytky bez vody a kanalizace, které se nacházely v nejnižších patrech domů nebo v přízemí. Domy byly obecně velmi chladné a vlhké.

Někdy byly vybaveny malým krbem, který sloužil k ohřevu místnosti a k přípravě jídla, ale mnoho chudých lidí si muselo vystačit jen s ohništěm uprostřed místnosti. Někteří chudí lidé bydleli v chatrčích ze dřeva nebo slámy, takže byly i velmi málo odolné vůči počasí či případné hrozbě požáru.

Ve středověku se také vyskytovaly tzv. "třídílné domy", ve kterých bydleli chudí lidé v jedné místnosti společně s domácími zvířaty.

Z čeho byly domy?

Středověké domy byly často budovány z materiálů, které byly snadno dostupné a levné. Proto byly nejčastějším materiálem dřevo, sláma, hlína a kamení.

Dřevěné domy byly obvykle postaveny z trámů a došků a zvenčí pokryty slámou nebo hlínou. Hliněné domy byly postaveny z hlíny a písku a pokryty další vrstvou hlíny nebo slámy. Kromě toho se také používalo kamení, a to zejména tam, kde bylo snadno dostupné. Jinak byl tento materiál pro chudé lidi často příliš nákladný, takže byla tato možnost spíše vzácná.

Na to, jak se domy proměňovaly ve středověku, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Doby ve středověké Anglii

Historička Sarah M. McKinnonová se zabývala studiem domů typické venkovské rodiny. Zajímalo ji, jaké byly životní podmínky rolníků, jaký byl tvar a uspořádání domů a jaké předměty se v nich nacházely.

Pro většinu domů, zejména v Anglii, pak bylo typické, že měly po stranách středové dveře a neměly žádná okna. Pokud už nějaká okna v domě byla, tvořil je dřevěný rám a většinou se jednalo o dvě menší okna a jedno větší. Konstrukce domů byla dřevěná, ale používány byly i zde kameny. Domy se přitom lišily podle majetku rodiny anebo i lokality, kde lidé žili. Většinou se jednalo o nízké stavby s nízkými stropy, jejichž stěny byly orámovány čtvercovými trámy a vyplněny omítkou. Domům nechyběly komíny a jejich střechy byly vysoké a doškové, se strmým sklonem, aby z nich mohla dobře stékat dešťová voda.

Pohled do interiéru

A jak to vypadalo uvnitř? Centrem místnosti byl krb, kolem nějž se rodina sesedala. Místnost byla jinak tmavá a velmi málo vybavená. V zadní části místnosti se často nacházela velká postel ve tvaru písmene L. Kromě postele se v domech občas objevil i stůl a židle. Kuchyně byla vybavena pár kusy nádobí.

Když se jednalo o „fancy“ dům, mohl se v něm nacházet i ruční gril, měchy a jednoduché komody nebo skříňky.

Ač je dle dnešních požadavků a standardů toto vybavení velmi skromné, pravdou je, že již v 15. století dosáhly některé rodiny vyšší životní úrovně.

Jak lidé ve středověku dekorovali své domy, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.medievalists.net, localhistories.org, www.thefinertimes.com