Mohl být Masaryk synem císaře Františka Josefa? Indicie tomu nahrávají

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

Foto: Profimedia.CZ

Byl anebo nebyl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk synem císaře Františka Josefa I.? Tuto otázku už si za poslední roky kladl nespočet historiků v čele s dokumentaristou Davidem Vondráčkem, kterého od zjištění pravdy o původu tatíčka Masaryka dělil jeden test DNA. Pokud by se spekulace potvrdila, změnil by se pohled veřejnosti na československé dějiny? A kde se vůbec tato fantaskní fáma vzala?

Přestože se o původu státníka vedou diskuse již desetiletí, pomyslnou Pandořinu skříňku otevřel v roce 2016 spisovatel David Glockner svou knihou Císařův levoboček. V románu, založeném na domněnkách a vykonstruovaných teoriích, se opírá o opis z údajného deníku Františka Josefa, který dle svých slov získal z rukou nejmenovaného moravského profesora. 

Masarykův původ není dodnes zcela znám

Zdali se první československý prezident narodil v Hodoníne či o osm kilometrů dál, ve slovenských Kopčanech v domě svého dědečka, se dodnes přesně neví. Faktem ale zůstává, že byl pokřtěn a zapsán na matrice právě v Hodoníně, kde jeho maminka Terezie Kropáčková vykonávala službu jako panská kuchařka, údajně prý přímo na habsburském zámečku. S touto informací David Glockner ve své knize nadále pracuje a operuje s hypotézou, že se František Josef v létě roku 1849 na zámečku vyskytoval a mohl tak Terezii Kropáčkovou přivést do jiného stavu. Svou hypotézu uzavírá Glockner informací z výše zmíněného opisu, ve kterém je uvedeno, že si monarcha na konci téhož roku zapsal do svého deníku heslo „Kropáčková vyřízeno“, jenž mělo značit sňatek Terezie Kropáčkové a slovenského kočího Josefa Masaryka. Tím byla jeho letní avantýra vyřízena.

Byl anebo nebyl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk synem císaře Františka Josefa I.?Byl anebo nebyl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk synem císaře Františka Josefa I.?Zdroj: Profimedia.cz

Různorodost československého páru dala vzniknout dalším domněnkám

Terezie Kropáčková tak do manželství vstupovala těhotná a další spekulace o zkonstruovaném manželství vyvolal i fakt, že byla o deset let starší než Josef. Zároveň pocházela z měšťanské rodiny, která se těšila velmi dobrým poměrům, kdežto Josef Masaryk nebyl příliš gramotný, pocházel z chudé slovenské rodiny a živil se jako čeledín u koní na císařských statcích. Oproti svému otci se tak mladý Tomáš brzy jevil jako velmi vnímavé a chytré dítě a v inteligenci vynikal i před svými mladšími bratry, se kterými si navíc nebyl skoro vůbec podobný po fyzické stránce.

Josef II.

Josef II. utíkal před manželkou oknem. Z Marie Josefy se mu dělalo nevolno

Anděl strážný nebo jen štěstí?

O hypotézy ohledně Masarykova původu se v devadesátých letech zajímal také filozof Otakar A. Funda, který se na rozdíl od Glocknera opírá o skutečné dokumenty, ke kterým měl přístup ve vídeňském archivu. Svá bádání však nikdy nezveřejnil s ohledem na samotného Masaryka, kterého si dle svých slov velmi váží a nechce k němu poutat zbytečnou senzacechtivou pozornost. Svěřil se však s jedním detailem, kterého si při své práci všiml a sice, že kdykoliv se Masaryk dostane do problémů, objeví se „anděl z nebes“, který mu pomůže. Například po studiu v Brně, kdy je vyloučen z gymnázia, je vzápětí přijat na velmi prestižní školu ve Vídni. A ačkoliv sám Masaryk často zmiňoval v souvislosti se svým štěstím princip prozřetelnosti, který vede jeho kroky a pomáhá mu shůry, dalo by se spekulovat, zda nad ním spíše zpovzdálí nedržel ochrannou ruku jeho císařský otec.

Tomáš Garrigue MasarykTomáš Garrigue MasarykZdroj: Profimedia.CZ

Test DNA jako lék na všechny spekulace

V roce 2018 nás od pravdy dělil už jen malý krůček – test DNA. Dokumentarista a držitel Českého lva David Vondráček se spojil s předním genetikem Danem Vaňkem a společně se rozhodli potvrdit nebo vyvrátit veškeré spekulace o pravém otci Tomáše Garrigue Masaryka. To vše bez ideologií a nátlaků pod záštitou Akademie věd, jednalo se tedy o zcela seriózní výzkum bez senzacechtivého podtextu. K testu DNA měli vše, co potřebovali – jako vzorek pro testování získali sliny prezidenta z dopisních obálek, několik vzorků měli také od jeho syna Jana. Z habsburské linie nebyl nikdy problém DNA získat a Vondráček s Vaňkem nepominuli ani vzorek z linie po údajném otci Josefovi, jehož příbuzenstvo stále žije na Slovensku, a dokonce drží i linii křestních jmen. Namísto jasného verdiktu však přišlo zklamání, když Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková k testům DNA nesvolila. Dle jejích slov je předmět výzkumu neuctivý jak k jejímu pradědečkovi, tak k celému českému národu.

Marie Terezie a František měli 16 dětí.

Jak šel čas s Marií Terezií: Od křehké krásky po silnou ženu se zjizvenou tváří

Původ prvního československého prezidenta, který se zasloužil o pád monarchie, tak stále zůstává předmětem konspiračních teorií a nepodložených spekulací.

Zdroje: www.lidovky.czct24.ceskatelevize.czwww.metro.czhodoninsky.denik.cz