Jeho podpis se přitom objevoval nejen na americké výzbroji všeho druhu, ale také na berlínských domech, ba dokonce na latrínách v Paříži. Kilroy byl všude - a zároveň nikde. Jeho původ byl záhadou i samotným americkým vojákům, i když jeho kresbu s chutí kopírovali, kamkoli přišli.

Teprve po válce jedna rozhlasová stanice v USA vyhlásila pátrací akci po nosáčově identitě. Díky tomu se přišlo na to, že jistý James J. Kilroy pracoval v prestižní loděnici v Quincy jako inspektor nýtů. Protože byl placen od každé zkontrolované součástky, jejich počet si zaznamenával čárkami nakreslenými křídou přímo na vyráběnou část lodi. Šlo mu přirozeně o to, aby mu čárky nikdo neumazal. Ke značkám proto připojoval i nápis "Kilroy was here" spolu s obrázkem šmírujícího nosáče. Jeho kolegové tak měli mít pocit, že je inspektor neustále sleduje.

James Kilroy netušil, že jeho malůvky zůstávají viditelné i poté, co loď opustí výrobnu. Námořníci je považovali za jakýsi šťastný symbol, který je ochrání na cestách. Navíc to znamenalo, že plavidlo bylo poctivě zkontrolováno odborníkem. Nosatý Kilroy záhy přerostl v kult.

Po válce jeho popularita zeslábla, ale čas od času se nápis ještě objevoval v různých koutech světa až do konce 20. století. Říká se, že Kilroy byl i na Měsíci a vyšplhal na Mount Everest. Kdo si to chce ověřit, musí se tam sám vypravit...