Kdo byl nosatý šmírák Kilroy: Americký žertík vyděsil Hitlera a přerostl v kult

Nataša Slánská | 3. 11. 2020

Informace o zvláštní malůvce na americkém obrněném vozidle doputovala až k Hitlerovi, který usoudil, že Kilroy musí být nějaký obzvlášť zákeřný špion, a ustanovil speciální komando k jeho dopadení. Vyšetřování ale vedlo do slepé uličky, tajemný šmírák nosáčKilroy spárům nacistů úspěšně unikl.  

Jeho podpis se přitom objevoval nejen na americké výzbroji všeho druhu, ale také na berlínských domech, ba dokonce na latrínách v Paříži. Kilroy byl všude - a zároveň nikde. Jeho původ byl záhadou i samotným americkým vojákům, i když jeho kresbu s chutí kopírovali, kamkoli přišli.

Teprve po válce jedna rozhlasová stanice v USA vyhlásila pátrací akci po nosáčově identitě. Díky tomu se přišlo na to, že jistý James J. Kilroy pracoval v prestižní loděnici v Quincy jako inspektor nýtů. Protože byl placen od každé zkontrolované součástky, jejich počet si zaznamenával čárkami nakreslenými křídou přímo na vyráběnou část lodi. Šlo mu přirozeně o to, aby mu čárky nikdo neumazal. Ke značkám proto připojoval i nápis "Kilroy was here" spolu s obrázkem šmírujícího nosáče. Jeho kolegové tak měli mít pocit, že je inspektor neustále sleduje.

James Kilroy netušil, že jeho malůvky zůstávají viditelné i poté, co loď opustí výrobnu. Námořníci je považovali za jakýsi šťastný symbol, který je ochrání na cestách. Navíc to znamenalo, že plavidlo bylo poctivě zkontrolováno odborníkem. Nosatý Kilroy záhy přerostl v kult.

Po válce jeho popularita zeslábla, ale čas od času se nápis ještě objevoval v různých koutech světa až do konce 20. století. Říká se, že Kilroy byl i na Měsíci a vyšplhal na Mount Everest. Kdo si to chce ověřit, musí se tam sám vypravit...

Tagy Adolf Hitler Měsíc Mount Everest Paříž Quincy USA