Narodila se 7. srpna 1560 v uherském Nyírbátoru a vyrůstala v privilegované šlechtické rodině. Její odkaz je však navždy spjatý s řadou hrůzných obvinění, která ji vykreslují jako jednu z nejplodnějších sériových vražedkyň v historii. Jak ale vypadala? Jedna z jejích podob je zde:

Stála za zmizením mladých dívek?

V letech 1590 až 1610, tedy v době, kdy měla Alžběta Báthoryová páchat své ohavné činy, kolovaly po Trenčíně na dnešním Slovensku zvěsti o zmizení venkovských dívek, které hledaly práci na hradě Csejte. Tyto zvěsti ukazovaly na hraběnku jako na pachatelku těchto záhadných zmizení.

Alžběta, potomek vlivného rodu Bathoryů, zdědila hrad Csejte jako svatební dar od svého manžela, známého maďarského válečného hrdiny Ference Nádasdyho. Když se Nádasdy vydal na vojenské tažení proti Osmanské říši, Alžběta se ujala vedení jejich rozsáhlých statků a místní správy.

Zpočátku se zdálo, že Alžbětino vedení je bezproblémové. Začaly se však objevovat zvěsti, podle nichž způsobovala svým služebníkům mučení. Po smrti jejího manžela v roce 1604 se obvinění dramaticky stupňovala a Alžběta byla obviněna nejen z mučení, ale i z brutálního zabití stovek dívek a žen, které vstoupily na její hrad.

Hrůzovláda byla barvitě popsaná, ale nikdy ne dokázaná

Údajná Alžbětina hrůzovláda zahrnovala celou řadu obětí, od chudých dívek hledajících zaměstnání až po dcery šlechty, které byly na hrad posílány za vzděláním. Do tohoto mrazivého příběhu byly vtažené i místní dívky, které byly zřejmě unesené proti své vůli.

Historické zprávy popisují šokující metody mučení, které Alžběta údajně používala. Nejznámější obvinění, které dalo vzniknout její nechvalně proslulé přezdívce "krvavá hraběnka", tvrdí, že se koupala v krvi svých obětí, aby si zachovala mládí.

Skrytá je i její přesná podoba

Rozsah Alžbětiných údajných zločinů vyvolal mezi historiky diskusi. Maďarští učenci v moderní době navrhují, že obvinění mohla být přehnaná z politických pohnutek. Domnívají se, že její mocenské postavení a bohatství její rodiny z ní učinily terč těch, kteří se ji snažili zdiskreditovat a zmocnit se její půdy.

Navzdory intrikám kolem temného odkazu Alžběty Báthoryové zůstává otázka její skutečné podoby v moderní době otevřená. Poznal by v ní někdo v současné společnosti sadistku z legendy? Posuďte po zhlédnutí tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Zatímco její portréty zobrazují aristokratku své doby, tíha jejích údajných zločinů a znepokojivých příběhů, které se kolem ní vyrojily, by mohly vrhnout zlověstný stín na její moderní interpretaci. Odkaz Čachtické paní žije dál, její skutečnou podobu ale neznáme. Podle tváře, kterou jsme vám ukázali – tipli byste si, že patří sadistce?   

Zdroje: en.wikipedia.org, allthatsinteresting.com, www.nationalgeographic.com