Nález pokladu u Caesaree byl učiněn izraelskou námořní pěchotou a ozbrojenými silami spolu s obchodním a průmyslovým ministerstvem v rámci projektu na ochranu pobřeží a podmořských památek. Tento projekt měl za cíl zkoumat a chránit podmořské památky v Izraeli, včetně vraků lodí a archeologických nálezů pod mořskou hladinou. Nález byl poté oznámen veřejnosti a vyvolal velký zájem ze strany historiků a veřejnosti.

Loď byla naplněna poklady, které zahrnovaly zlaté mince, nádoby na olej a víno, perly a další cenné předměty. Mezi dalšími artefakty nalezenými na lokalitě poblíž starověkého města Caesarea byly figurky, zvony, keramika a kovové předměty, které kdysi patřily k lodím, například hřebíky a rozbitá železná kotva.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Poklad římského a mamlúckého období

Tento nález představuje významný objev pro historiky, kteří se zabývají římským námořnictvem a obchodem v této době. Stovky římských a středověkých mincí a artefaktů byly objeveny poblíž starověkého města Caesarea v celkem dvou vracích. Jejich zbytky byly objeveny u pobřeží Středozemního moře a uvnitř se skrýval potopený poklad stovek římských a středověkých stříbrných mincí, jež byly později datovány do římského a mamlúckého období, tedy do doby před přibližně 1 700 a 600 lety.

Oba vraky s pokladem byly nalezeny během podmořského průzkumu, který provádělo oddělení mořské archeologie Izraelského úřadu pro starožitnosti.

Bylo objeveno vše?

V největší míře bylo nalezeno několik nádob na olej a víno, které se pravděpodobně používaly pro skladování a přepravu těchto výrobků, a nechybělo ani několik perlových šperků a samostatných perliček. Kromě toho bylo nalezeno také několik dalších cenných předmětů, jako jsou například zlaté šperky a drahé kameny. Tento nález představuje významný objev, protože poskytuje unikátní pohled na život a obchod v římském impériu.

Mezi všemi cennostmi vyčníval zejména římský zlatý prsten, na jehož zeleném drahokamu byla vyryta postava pastýře nesoucího na ramenou ovci. Tento prsten byl vedoucím oddělení mincí úřadu, Robertem Colem, označen za výjimečný a velmi cenný. Jak řekl, „na drahokamu je vyryt obraz 'dobrého pastýře', což je skutečně jeden z nejstarších symbolů křesťanství.“

Podle stylu některých artefaktů je možné, že římská loď původně pocházela z Itálie, i když zatím není jasné, zda pod pískem zůstaly nějaké zbytky dřevěných lodí neporušené.

Zdroje: www.theguardian.com, www.scmp.com, www.jns.org