Cesta byla součástí Petrovy velké cesty po západní Evropě, jejímž cílem bylo studovat a přebírat evropské zvyky, technologie a způsoby řízení s cílem modernizovat Rusko. Jeho pobyt ve Versailles se však neobešel bez trapných a rozpačitých příhod. Ostatně, to by to nebyl ten pravý ruský car!

Spadl z koně

K jednomu z pozoruhodných trapasů došlo během hry "Velký kolotoč", turnaje pořádaného na Petrovu počest. Když se car této akce účastnil, ocitl se v prekérní situaci. Petr, zvyklý na ruský styl jízdy na koni, při němž se sedla držel oběma rukama, se snažil přizpůsobit francouzskému způsobu jízdy, při němž se otěže držely pouze jednou rukou. To způsobilo, že ztratil kontrolu nad koněm a k pobavení diváků spadl.

Nedostatečně prestižně oblečený

Další rozpaky vyvolal ostrý kontrast mezi luxusním a extravagantním životním stylem ve Versailles a Petrovými praktičtějšími a skromnějšími zvyky. Car, známý svou prostotou a šetrností, působil uprostřed bohatství a okázalosti francouzského dvora nepatřičně. Často byl vídaný v prostém oblečení, které postrádalo propracované oděvy, jež si oblíbila francouzská šlechta. Tento výrazný kontrast přitahoval pozornost a vyvolával obočí mezi dvořany.

Přímočarost a nenucené chování

Petrův sklon k přímočarosti a prostořekosti, charakteristický pro jeho přímou osobnost, se navíc někdy dostával do rozporu s vytříbenými způsoby a etiketou ve Versailles. Byl známý svým bouřlivým chováním a otevřenými rozhovory, které byly na vysoce formalizovaném francouzském dvoře považované za nevhodné. Jeho nenucené chování a nedostatek zdrženlivosti ve společenském styku vyvolávaly mezi francouzskou aristokracií nepříjemné pocity a překvapení.

Na dokument o tomto kontroverzním panovníkovi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pití a další zhýralosti

Během své návštěvy Versailles se car Petr Veliký také oddával francouzské (a samozřejmě i ruské) tradici pití, což s sebou neslo řadu trapasů a zajímavých anekdot. Car, známý svou zálibou v alkoholu, byl francouzskými víny a lihovinami obzvláště zaujatý. Dychtivě ochutnával různé nápoje, včetně vyhlášených francouzských vín, šampaňského a koňaku, a často je konzumoval ve velkém množství.

Petrova vášeň pro pití vedla během jeho pobytu k několika pozoruhodným incidentům. Říká se, že se jednou na večírku ocitl ve stavu opojení, spletl si dvorní dámu se sudem vína a hravě se z něj pokusil nalít víno do sklenice. Tento incident vyvolal u francouzských dvořanů, kteří nebyli zvyklí na takové chování svých hostů, směs pobavení a rozpaků.
Obecně jeho chování k ženám budilo pohoršení. Navštěvoval pařížské nevěstince a vodil si do Versailles ženy lehkých mravů. Dvorní dámy si stěžovaly na jeho "příliš vřelé chování."

Pít jako Rus, nebo jako Francouz?

Navíc carovo nadšení pro alkohol se občas dostávalo do rozporu s francouzskou etiketou týkající se pití. Ruský dvůr přistupoval k pití uvolněněji a často se oddával silné konzumaci, zatímco francouzský dvůr přistupoval k alkoholu kultivovaněji a umírněněji, s důrazem na eleganci a společenskou atmosféru. Petrovy bujaré a nadměrné pití občas vyvolávalo pozdvižení a zpochybňovalo francouzskou citlivost v oblasti konzumace alkoholu.

Navzdory těmto rozpačitým okamžikům však Petrova návštěva Versailles provázely i chvíle obdivu a zvědavosti. Byl fascinovaný velkolepostí paláce a jeho zahrad, které v něm zanechaly trvalý dojem. Petr dychtivě studoval uspořádání Versailles a sbíral inspiraci pro rozšíření a přeměnu svého vlastního hlavního města Petrohradu v moderní evropské město.

Celkově tak byla návštěva cara Petra Velikého ve Versailles směsicí obdivu vzbuzujícího úctu a rozpačitých okamžiků. I když měl možná potíže s francouzskými zvyky, etiketou a technikou jízdy, poskytla mu cesta cenné poznatky o evropském umění, architektuře a správě věcí veřejných, které později začlenil do svých reforem v Rusku. Největším důkazem toho je nejkrásnější město, Petrohrad.

Zdroje: en.chateauversailles.fr, news.cnrs.fr, en.wikipedia.org/Peter_the_Great