Jedna z nejvýznamnějších, a přesto málo známých kultur amerického kontinentu se nachází v Peru. Pobřežní Peru je již dlouho považováno za jednu ze šesti uznávaných kolébek světové civilizace a nové archeologické objevy stále posouvají data vzniku "mateřské kultury" tohoto regionu.

Objevy skutečně nevídané

Karalská kultura založila své hospodářství na zemědělství a rybolovu na pobřeží Tichého oceánu, v tzv. přístavu Supe. Právě v této oblasti se pak začaly mezi lety 3000 a 2700 př. n. l. rozvíjet malé osady, které se vzájemně stýkaly a vyměňovaly si produkty, přičemž se neomezovaly jen na své území. Hlavním městem karalské kultury byl stejnojmenný Caral, kde posledních 25 let probíhají četné vykopávky. Ty odkrývají tajemství, o nichž se nám ani nesnilo. V oblasti nebyly nalezeny jen pyramidy, ale i rozsáhlé obytné jednotky, několik náměstí a impozantní zahloubený kruhový amfiteátr, který pojal stovky lidí. Zde byly dokonce nalezeny i pozůstatky desítek fléten vyrobených z pelikánových kostí!

Kultura totiž byla objevena až poměrně nedávno, proto je celá řada vykopávek velmi zachovalých.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rozmach karalské architektury

Později, mezi lety 2700 a 2550 př. n. l. se Caral začal nebývale rozvíjet a vznikly zde mnohé příklady monumentální architektury. Dnes je město Caral považováno za architektonický zázrak. Rozkládá se na prostoru 15 km2 a věhlas této kultury se natolik rozšířil, že se dostal až k na sever Peru. Postupně se tato oblast rozmohla, a dnešní archeologové ji považují za jednu z největších v Americe a karalskou kulturu za nejstarší na americkém kontinentu.

Dodnes se zachovalo z této kultury šest pyramid, každá s centrálním schodištěm.

Lokalita leží 200 km severně od Limy, a kromě pyramid zde najdeme i zahloubená kruhová náměstí a obří schodiště. Celé území leží na větrné pouštní terase s výhledem na zelené lužní lesy klikatící se řeky Supe.

Pyramidy, které nikdy nedosáhly slávy egyptských. Neprávem

Schodiště každí z pyramid je orientováno k určitým hvězdám a celá konstrukce je velmi promyšlená. Každá pyramida má oltář s centrálním ohněm kruhového nebo čtyřhranného tvaru a podzemní kanály. Těmi byla odváděna energie větru.

V samotných pyramidách a celých komplexech se hojně konaly náboženské obřady, jejichž součástí bylo i pálení obětí božstvům. To pak probíhalo na záhadných kruhových náměstích, přímo před dvěma pyramidálními stavbami.

Působivý komplex starověké monumentální architektury je datován do stejné doby jako nejstarší egyptská pyramida, čímž se řadí mezi největší a nejsložitější městská centra na západní polokouli.

Pirámide Mayor

Hlavní pyramida karalské kultury je téměř 100 metrů vysoká. Její základna je obrovská a zabírá plochu zhruba čtyř fotbalových hřišť. Pyramida je podle radiokarbonového datování organických látek stará asi 4 až 5 000 let, stejně jako stupňová pyramida v Sakkáře.

Zatímco kultura Inků si zasloužila mnoho pozornosti, karalská kultura byla téměř zapomenuta, a to i přesto, že vyrůstala zcela bez vlivu vnějších sil. Navíc se rozvinula neskutečných 4 000 let před vznikem mocné říše Inků.

Objevení dávné kultury

Jak je možné, že byla tato kultura téměř zapomenuta? Bylo mnoho archeologů, kteří oblast prozkoumávali. Například německý archeolog Max Uhle prozkoumal údolí Supe, ale ne samotný Caral. Ten si musel počkat až na amerického historika Paula Kosoka, který v roce 1948 Caral rozpoznal a navštívil a je i tím, kdo lokalitu označil.

Ke skutečné renesanci oblasti však došlo až v roce 1994, kdy peruánská archeoložka Ruth Shadyová začala lokalitu studovat. Došlo jí, že kultura je zřejmě velmi stará, protože v době, kdy existovala, ještě nebylo známo ani vypalování keramiky. To je i důvod, proč se po karalské kultuře žádná neobjevila.

Karalská kultura existovala ještě před vypalovanou keramikou!

Aby Shadyová svou domněnku dokázala, poslala v roce 1999 vzorky rákosu k radiokarbonovému datování. Tyto vzorky rákosu byly nalezeny při průzkumu největší z pyramid, právě Pyramide Mayor. Zbytky rákosem tkaných pytlů, tzv. šiker, byly naplněny velkými kameny, které podpíraly opěrné zdi pyramidy.

Tak bylo dokázáno, že Caral byl místem nejstarší koncentrace obyvatelstva a firemní architektury v Jižní Americe a místo bylo prohlášeno za nejstarší známé město na polokouli.

Objevy stále nejsou u konce!

Zdroje:

www.history.com, historia.nationalgeographic.com, conexaoufo.com