Caral-Supé bylo objeveno již v roce 1905, ale vykopáno až poměrně pozdě, v roce 1994. Jedná se o pravé posvátné město, které je možné nazvat za skutečnou kolébku počátku civilizace v Americe. Archeologická lokalita se nachází na suché pouštní terase s výhledem na zelené údolí řeky Supe v Peru, podle níž dostala i část svého názvu. Samotný Caral je pak jedním z 18 sídlišť v úrodném údolí této řeky, kde vznikla monumentální osada o rozloze 626 hektarů.

Caral byl první z více než dvou desítek kompletně vykopávaných lokalit podél centrálního pobřeží Peru. Území regionu Norte Chico pak odráží nejstarší jádro civilizace Ameriky, které existovalo v letech 3000 až 1800 př. n. l. a bylo zcela neovlivněno vnějšími faktory. Tato kultura zde rozkvétala více než 4 000 let před vznikem mocné říše Inků.

Vyspělé architektonické skvosty

Caral-Supé pochází z pozdně archaického období středních And. Lokalita je výjimečně zachovaná a působivá svým designem a složitostí architektury. Mezi nejpůsobivější stavby patří monumentální kamenné a hliněné plošiny a zahloubené kruhové dvorce.

Samotný Caral se vyznačuje složitou a monumentální architekturou, včetně šesti velkých pyramidových staveb, okrajového sektoru s obytnými jednotkami a archeologickou lokalitou Chupacigarro. Právě v Supé byl nalezen geoglyf a astronomické pozorovací bod. Byl zde nalezen i quipu, neboli uzlový systém používaný v andských civilizacích k zaznamenávání informací, který svědčí o rozvoji a složitosti karalské společnosti. Architektonické i prostorové řešení města je mistrovské a monumentální plošinové mohyly a zahloubené kruhové dvorce jsou mocným vyjádřením konsolidovaného státu i sídla elity, protože vykazují jasné známky obřadních funkcí. To znamená, že celá stará civilizace byla velmi nábožensky orientovaná. Navíc zde nebyly nalezeny žádné stopy po válečných akcích, žádné hradby ani zbraně, ani zohavená těla, což ukazuje, že karalská společnost byla mírná a založená na obchodu a potěšení. K archeologickým nálezům patří například 32 fléten z kostí kondorů a pelikánů a 37 kornetů z kostí jelenů a lam, jež byly nalezeny v jedné z pyramid.

Na působivý dokument o nejstarší americké civilizaci se poídvejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak vypadají místní pyramidy?

Lokalita Supé je považována za mateřskou kulturu peruánských civilizací. Ta skončila spolu s Inky a zůstaly po ní většinou kamenné, někdy i dřevěné stavby. Samotnou lokalitu tvoří horní a dolní polovina města, včetně již zmíněných 6 pyramid.

Celý komplex staveb posvátného města sahá přibližně do doby 2600 let př. n. l. Tato doba se přibližně shoduje se stavbou první egyptské pyramidy.

Největší pyramidou je Pirámide Mayor, jejíž základy dosahují zhruba velikosti čtyř fotbalových hřišť a její výška 100 metrů. Stáří pyramidy bylo díky radiokarbonovému datování organického materiálu odhadnuto na 4 000 až 5 000 let. To zhruba odpovídá stáří Stupňové pyramidy v Sakkáře, jež je nejstarší známou pyramidou ve starověkém Egyptě. To tedy znamená, že město Caral-Supe vzkvétalo ve stejné době, kdy Egypťané stavěli své pyramidy. Složitost karalské společnosti jako sociopolitického státu se odráží ve struktuře a architektuře města a zde nalezené artefakty pak zcela jistě ovlivnily další andské civilizace.

Caral je jedním z nejstarších známých měst na západní polokouli a dnes je světovým dědictvím UNESCO. Pobřežní Peru bylo dlouho považováno za jednu ze šesti uznávaných kolébek lidské civilizace a čerstvé archeologické nálezy stále posouvají dataci "mateřské kultury" tohoto regionu.

Za zmínku stojí na závěr i velký technologický úspěch Karalů, který je spojen s až 50 řekami vedoucími z And. Na těchto řekách závisel jejich život, zemědělství a rozvoj, přičemž pouze tři z nich byly schopny nosit vodu celoročně.

"... To znamenalo nejen to, že k podpoře rostoucí populace bylo zapotřebí rozsáhlých zavlažovacích systémů, ale také to, že tyto systémy musely pocházet z hor a že jich několik muselo být propojeno kanály, aby byl zajištěn dostatečný přítok vody během vegetačního období. Tyto zavlažovací kanály, které umožnily rozvoj zemědělství v říčních údolích, spolu s keramikou, textilem, metalurgií, nástroji, architekturou a cestami odhalují mimořádný talent a úspěchy těchto národů, které jsou dodnes nepokryté....," píše Tommie S. Montgomery ve své knize Před Inky: Archeologická naleziště na pobřeží Peru.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.ancientpages.com, arkeonews.net, www.journeymachupicchu.com, www.worldheritagesite.org