Pozůstatky nalezené v Toskánsku jsou pravděpodobně skutečně umělcovy. Vědci zjistili, že jednou z příčin jeho smrti před 400 lety byla otrava olovem.

Prohlédněte si kaluž krve u úst Jana Křtitele

Caravaggio měl krátký, za to poměrně dramatický život. Zabil člověka, byl rváčem, jež se neustále hádal s mecenáši a kdykoliv mohl, utíkal před spravedlností. I přes to se mu podařilo způsobit revoluci v malířství.

Badatelé nyní přišli s teorií, že Caravaggio možná zemřel pro své umění. Chtěl tím zdůraznit, jak dramatický byl jeho krátký život.

Tým uvedl, že si je z 85 % jistý, že soubor kostí muže, který zemřel kolem roku 1610 ve věku 38 až 40 let, skutečně patří malíři. Analýzu provedli díky datování pomocí uhlíku a také kontrole DNA na nalezených ostatcích. Ostatky byly uloženy v kostnici v kostelní kryptě v Porto Ercole poté, co byly údajně v roce 1956 exhumovány.

Caravaggio byl známý svou malířskou technikou "chiaroscuro". Tato metoda, při níž jsou světlo a stín v ostrém kontrastu, znamenala revoluci v malířství. On sám svůj bouřlivý život často zobrazoval ve svém umění. Stětí svatého Jana Křtitele z roku 1608 je všeobecně považováno za jeho největší opus magnum. Jediný obraz, který umělec podepsal. Navíc z kaluže krve, která se vylila z krku svatého Jana Křtitele.

Malíř se v ní přiznal k vraždě

Právě to je považováno za jakési přiznání k vraždě, kterou Caravaggio spáchal. V souboji na meče zabil muže jménem Ranuccio Tomassoni. Jakýsi gangster té doby.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci ze čtyř italských univerzit se domnívají, že Michelangelo Merisi da Caravaggio zemřel na úpal oslabený syfilidou. Příčina jeho smrti byla dosud záhadou a objevovaly se různé teorie, včetně té, že byl zavražděn z náboženských důvodů a že zkolaboval s malárií na opuštěné pláži.

Někteří dokonce tvrdili, že byl na cestě do Říma, aby požádal o milost, když zemřel.

Caravaggio byl proslulý svým divokým životním stylem, často se pral a skončil ve vězení.

Podle různých badatelů se narodil v roce 1571 nebo 1573 a posledních několik let svého života strávil na útěku před spravedlností v jižní Itálii.

Mezi jeho díla patří Bakchus, Večeře v Emauzích a Obětování Izáka.

Předpokládá se, že umělcovy ostatky původně ležely v neoznačeném hrobě na kostelním hřbitově. Teprve v roce 1956 byly exhumovány a uloženy do kostnice.

Zdroje:

www.theguardian.com

www.portraitflip.com

en.wikipedia.org