Carnotaurus obýval Jižní Ameriku v období pozdní křídy, kdy byl kontinent teplý a pokrytý tropickými lesy, mokřinami a savanami. Přestože jediná fosilie byla nalezena v Argentině, odborníci se domnívají, že areál výskytu tohoto dinosaura byl mnohem širší, včetně Brazílie a Uruguaye. Carnotaurus byl dvounohý dinosaurus přizpůsobený k běhu, s dlouhýma, silnýma nohama a svalnatým tělem.

Carnotaurus je významným nálezem v paleontologii, protože je jedním z mála dobře zachovaných příslušníků čeledi Abelisauridae, kteří byli v té době na jižní polokouli rozšířeni. Carnotaurus patřil do skupiny teropodních dinosaurů, do které patřily známé druhy jako Tyrannosaurus rex a Velociraptor. Podívejme se, jak vypadal:

Zdroj: Youtube

Jak vypadal?

Jedním z nejpozoruhodnějších rysů carnotaura je jeho jedinečný fyzický vzhled. Byl to nejdelší člen čeledi Abelisauridae, měřil přibližně 8 metrů. Podle odhadů vážil mezi 3 300 a více než 4 000 kilogramy a byl vysoký přibližně 3 metry. Dinosaurus měl malé „ruce“, asi třetinové velikosti zadních končetin, s tříprstými dlaněmi a ostrými drápy sloužícími k uchopení kořisti.

K tomu měl dlouhé a silné nohy, určené k běhu vysokou rychlostí. Jeho zadní nohy byly delší než přední, což mu dodávalo charakteristický šikmý postoj. Dinosaurus měl tříprsté nohy, přičemž prostřední prst byl největší a nesl největší váhu. Jeho kůže byla pokryta malými hrbolatými šupinami, které byly těsně přitisknuté k sobě a poskytovaly ochranu před predátory.

Nevíme, jakou měl barvu, ale byl samotář

Zbarvení carnotaura je mezi vědci stále předmětem diskusí, přičemž se objevují návrhy od červenohnědého až po skvrnitý vzor hnědé a zelené barvy. Nebyly však nalezeny žádné definitivní důkazy, které by podporovaly některou z těchto teorií.

Jistá je však síla jeho zubů a čelistí. Carnotaurus měl silný skus schopný drtit kosti, dlouhé, úzké čelisti plné ostrých, dozadu zahnutých zubů připomínajících čepele.

Jako masožravý dinosaurus lovil různé živočichy. I když mohl oportunisticky lovit větší kořist, jeho hlavní potravu tvořili menší dinosauři, jako například saltasaurus a gasparinisaura. Při nedostatku kořisti se živil také mršinou. Carnotaurus byl samotářský lovec, který nejraději žil a lovil sám. Využíval strukturu kůže a maskování k pronásledování a přepadávání kořisti a spoléhal na svou rychlost a silné nohy, které mu mohly zasadit zničující úder.

Samicím se dvořili a bojovali o ně

Životní cyklus carnotaura zahrnoval vylíhnutí z vajec nakladených do podzemních hnízd, období závislosti na matce, která mu poskytovala potravu a ochranu, a růst v různých vývojových stadiích. V dospělosti byl připraven se pářit a rozmnožovat, přičemž samci sváděli urputné boje o dominanci, než se přiblížili k samicím a začali se jim dvořit. Samice nakladla vejce do hnízda a cyklus začal nanovo. Délka života carnotaura se odhaduje přibližně na 25 let v závislosti na faktorech, jako je dostupnost potravy a predace.

Byl zdatný lovec

Carnotaurus byl hrozivý predátor známý svou obzvláště krutou loveckou taktikou. Jeho jedinečné fyzické vlastnosti, jako byly silné čelisti, ostré zuby a silné nohy, mu umožňovaly účinně chytat a likvidovat kořist.

Při lovu se carnotaurus spoléhal na svůj bystrý zrak a výjimečnou rychlost, aby mohl své oběti pronásledovat. Jeho schopnost splynout s okolím díky maskovací struktuře kůže mu umožňovala přiblížit se ke kořisti, aniž by byl odhalen. Jakmile se carnotaurus dostal na „dostřel“, vystřelil vysokou rychlostí a pomocí svých silných zadních nohou zasadil kořisti ničivý úder. Svými ostrými zuby a silnými čelistmi způsoboval hluboké rány, trhal s nimi maso a drtil kosti.

Lebka dinosaura měla velmi pružný kloub, který mu umožňoval otevřít čelisti do většího úhlu než u jiných teropodů. Tato zvýšená pohyblivost čelistí poskytovala karnotaurovi výhodu při chytání a udržení kořisti. K zajištění úspěšného zabití karnotaurus pravděpodobně používal techniku "kousni a zatřes". Poté, co se zmocnil kořisti, prudce třásl hlavou ze strany na stranu a zuby s vroubkovaným povrchem mu způsobily další poškození a zajistily pevný stisk. Kromě lovu se carnotaurus v případě potřeby věnoval také mrchožroutství.

Předpokládá se, že k vyhynutí karnotaura, stejně jako mnoha dalších neptačích dinosaurů, došlo přibližně před 66 miliony let během křídově-paleogenního vymírání. Tato katastrofická událost, při níž došlo k dopadu mohutného asteroidu nebo komety, vedla k zániku mnoha druhů, včetně carnotaura.

Vzhledem k tomu, že vědci stále objevují nové fosilie a provádějí další výzkum, můžeme očekávat, že se o carnotaurovi a jeho roli v dávných ekosystémech Jižní Ameriky v období pozdní křídy dozvíme ještě více.

Zdroje:  https://gagebeasleyprehistoric.com, https://www.researchgate.net, https://ark.wiki.gg/wiki/Carnotaurus