Záhadné nálezy, kterým se přezdívá "čarodějnické lahve", mají bohatou historii, jež má kořeny ve staré lidové magii a je speciálně určena k potírání kouzel a čar. Lahve byly kdysi naplněny různými předměty, včetně železných špendlíků, jehel, rezavých hřebíků, lidských vlasů a zejména moči – často dodané osobou, která hledala ochranu.

Populární ochrana proti uřknutí

V 16. a 17. století si čarodějnické láhve získaly oblibu jako forma obrany proti vnímané hrozbě čarodějnic a zlovolných sil. V době, kdy se dařilo pověrám a nadpřirozené jevy ovlivňovaly životy lidí, nabízely tyto lahvičky hmatatelný prostředek, jak bojovat proti neštěstí a nepřízni osudu.

Znovuobjevení těchto artefaktů na pobřeží Mexického zálivu vzbudilo zájem vědců, zejména těch, kteří jsou spojeni s Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies.

Vědecký objev však provází přísné varování: neotvírejte je. Zatímco historické čarodějnické láhve často obsahovaly ostré a nebezpečné předměty, dosud objevené moderní protějšky zřejmě obsahují bylinky, tyčinky a listy, což představuje zvláštní obměnu dávné tradice.

Odkud láhve s podivným obsahem jsou?

Jace Tunnell, ředitel z Harte Research Institute, se podělil o svou zkušenost s nálezem asi osmi takových lahví. Jak on sám říká, moudře se zdržel otevření jakékoli z nich. Spekuluje o tom, že láhve vyplavené mořem možná nepocházejí ze Spojených států, a zmiňuje možnost, že jsou do Texasu zavlečeny z Karibiku a Jižní Ameriky.

Tunnellova sbírka čarodějnických lahví nyní zdobí plot jeho dvorku a je svědectvím o podivných a nevysvětlitelných artefaktech vyplavovaných na pobřeží.

Jak fungují protikouzla

Historický kontext čarodějnických lahví dodává jejich současnému vzhledu notnou dávku fascinace. V dobách, kdy společnost ovládal strach z čarodějnic a jejich zlovolné moci, sloužily tyto láhve jako určitá forma protikouzla. Pokud se někdo domníval, že se stal obětí čarodějnického kouzla, používala se čarodějnická láhev nejen k ochraně oběti, ale také k tomu, aby domnělé čarodějnici způsobila utrpení.

Podívejte se na tematické video:

Zdroj: Youtube

Jiná kategorie než vzkazy v láhvi

Přestože přesný účel a původ nedávno objevených čarodějnických lahví zůstává nejistý, staly se středem zájmu badatelů zkoumajících námořní záhady pobřeží Mexického zálivu. Cílem snahy Harte Research Institute o zdokumentování těchto nálezů je zvýšit povědomí o rozmanité škále předmětů vyplavovaných na pobřeží, od tradičních vzkazů v lahvích až po netradiční pozůstatky historie.

Opětovný výskyt čarodějnických lahví na texaském pobřeží dodává námořním objevům v regionu nádech nadpřirozena. Ať už se jedná o relikvie z dávných dob nebo moderní repliky, tyto láhve v sobě skrývají tajemství, jež nám vědci prozatím doporučují ponechat neporušená a zachovat tak záhadu, jíž nám moře vyplavuje na břeh.

Zdroje: www.iflscience.com, news.yahoo.com