Kladivo na čarodějnice: Skutečný příběh žebračky Mariny a dvou dalších upálených

Z filmu Kladivo na čarodějnice, v roli Bobliga Vladimír Šmeral

Z filmu Kladivo na čarodějnice, v roli Bobliga Vladimír Šmeral

Foto: profimedia

Ve Velkých Losinách to vře. ,,Čarodějnice? To přece není možné!“ Ale když to říká kněz a samotná hraběnka, musí to být zákonitě pravda. Nebohá žebračka se roku 1678 stává první obětí inkvizičních procesů, které se do dějin města vepíšou krvavým písmem.  

Je jaro 1678 a kráva porodní báby ze Sobotína Doroty Groerové už několik dnů nedala mléko. Žena je bezradná, a tak se obrací na svou blízkou přítelkyni Dorotu Davidovou. ,,Dej krávě svatou hostii a mléko poteče!“ spasí ji svou radou.

Krást z kostela je hřích, pomyslí si porodní bába, jenže jiné řešení nevidí. Špinavou práci proto přidělí ženě, která z Vernířovic přišla do Sobotína žebrat. Jmenuje se Marina Schuchová a za malý obnos peněz to je schopna udělat.

Před Velikonocemi na Květnou neděli se Schuchová vydává do sobotínského kostela, aniž by tušila, co ji za svatokrádež může čekat. Na mši u svatého přijímání si vyjme z úst svatou hostii a schová ji do šatů. Celou dobu ji však pozoruje ministrant.

Z filmu Kladivo na čarodějnice, v roli Bobliga Vladimír Šmeral

Kladivo na čarodějnice: Jaký byl ve skutečnosti vrchní inkvizitor J. F. Boblig?

Obávaný inkvizitor

Zmatený z toho, čeho se stal svědkem, to jde oznámit kostelníkovi a ten bryskně utíká za farářem Schmidtem. Farář Schuchovou odchytí, konfrontuje ji a dá jí možnost kát se. Poté ji propustí. Záhy kněz její přečin vyhodnotí jako čarodějnictví a v dopise to oznámí hejtmanovi velkolosinského panství Adamu Vinarskému z Křísova. Od něj zpráva urychleně putuje k hraběnce losinského panství Sybile Galleové, která hejtmanovi dá svolení do města přivolat Jindřicha Františka Bobliga, osvědčeného inkvizitora.

Boblig se do města vypraví, ještě předtím pošle Vinarskému své požadavky: ubytování na zámku, sluhu a tři tolary denně. Nakonec se oba muži dohodnou na tolaru a půl s možností honorář navýšit, pokud se najdou další čarodějnice. S tím Boblig počítá, vždyť kde řádí jedna, jsou i další. A když se žádná neobjeví, nějakou falešně usvědčí.

Poprava uvařením

Speciální poprava uvařením: Traviče Jindřich VIII. posílal do vroucího kotle

Mučení, pak smrt

Schuchová a obě ženy, které chtěly vykonat čarodějnický rituál, jsou umístěny do vězení na zámku v Losinách. Před soudem je mistr popravčí Jakub Hay, zvaný Jokl, podrobí brutálnímu mučení. Použije na ně palečnici, skřipec, španělskou botu a rozpálená železa, dokud ženy konečně nepřiznají spřáhnutí s ďáblem.

Proces netrvá dlouho a verdikt je jasný – čarodějnice musí zemřít ohněm. Schuchová, Groerová a Davidová jsou odvedeny na louku na okraj Velkých Losin a upáleny zaživa. Tyto tři ženy se staly rozbuškou pro 14 let dlouhý čarodějnický proces, jehož jediným cílem, alespoň pro Bobliga, bylo zbohatnout.

Zubař Ben Salomon postřílel 98 nepřátel, sám v boji padl.

Dobrácký zubař začal zabíjet, aby ochránil své pacienty. Odplata byla krutá