Kladivo na čarodějnice: Skutečný příběh žebračky Mariny a dvou dalších upálených

Daniel Novotný | 9. 2. 2020
Jindřich František Boblig
Z filmu Kladivo na čarodějnice, v roli Bobliga Vladimír Šmeral
Kladivo na čarodějnice

Ve Velkých Losinách to vře. ,,Čarodějnice? To přece není možné!“ Ale když to říká kněz a samotná hraběnka, musí to být zákonitě pravda. Nebohá žebračka se roku 1678 stává první obětí inkvizičních procesů, které se do dějin města vepíšou krvavým písmem.  

Je jaro 1678 a kráva porodní báby ze Sobotína Doroty Groerové už několik dnů nedala mléko. Žena je bezradná, a tak se obrací na svou blízkou přítelkyni Dorotu Davidovou. ,,Dej krávě svatou hostii a mléko poteče!“ spasí ji svou radou.

Krást z kostela je hřích, pomyslí si porodní bába, jenže jiné řešení nevidí. Špinavou práci proto přidělí ženě, která z Vernířovic přišla do Sobotína žebrat. Jmenuje se Marina Schuchová a za malý obnos peněz to je schopna udělat.

Před Velikonocemi na Květnou neděli se Schuchová vydává do sobotínského kostela, aniž by tušila, co ji za svatokrádež může čekat. Na mši u svatého přijímání si vyjme z úst svatou hostii a schová ji do šatů. Celou dobu ji však pozoruje ministrant.

Kladivo na čarodějnice: Jaký byl ve skutečnosti vrchní inkvizitor J. F. Boblig?
Magazín

Kladivo na čarodějnice: Jaký byl ve skutečnosti vrchní inkvizitor J. F. Boblig?

Obávaný inkvizitor

Zmatený z toho, čeho se stal svědkem, to jde oznámit kostelníkovi a ten bryskně utíká za farářem Schmidtem. Farář Schuchovou odchytí, konfrontuje ji a dá jí možnost kát se. Poté ji propustí. Záhy kněz její přečin vyhodnotí jako čarodějnictví a v dopise to oznámí hejtmanovi velkolosinského panství Adamu Vinarskému z Křísova. Od něj zpráva urychleně putuje k hraběnce losinského panství Sybile Galleové, která hejtmanovi dá svolení do města přivolat Jindřicha Františka Bobliga, osvědčeného inkvizitora.

Boblig se do města vypraví, ještě předtím pošle Vinarskému své požadavky: ubytování na zámku, sluhu a tři tolary denně. Nakonec se oba muži dohodnou na tolaru a půl s možností honorář navýšit, pokud se najdou další čarodějnice. S tím Boblig počítá, vždyť kde řádí jedna, jsou i další. A když se žádná neobjeví, nějakou falešně usvědčí.

Speciální poprava uvařením: Traviče Jindřich VIII. posílal do vroucího kotle
Magazín

Speciální poprava uvařením: Traviče Jindřich VIII. posílal do vroucího kotle

Mučení, pak smrt

Schuchová a obě ženy, které chtěly vykonat čarodějnický rituál, jsou umístěny do vězení na zámku v Losinách. Před soudem je mistr popravčí Jakub Hay, zvaný Jokl, podrobí brutálnímu mučení. Použije na ně palečnici, skřipec, španělskou botu a rozpálená železa, dokud ženy konečně nepřiznají spřáhnutí s ďáblem.

Proces netrvá dlouho a verdikt je jasný – čarodějnice musí zemřít ohněm. Schuchová, Groerová a Davidová jsou odvedeny na louku na okraj Velkých Losin a upáleny zaživa. Tyto tři ženy se staly rozbuškou pro 14 let dlouhý čarodějnický proces, jehož jediným cílem, alespoň pro Bobliga, bylo zbohatnout.

Dobrácký zubař začal zabíjet, aby ochránil své pacienty. Odplata byla krutá
Magazín

Dobrácký zubař začal zabíjet, aby ochránil své pacienty. Odplata byla krutá

Tagy Jindřich František Boblig z Edelstadtu Sobotín Velikonoce Vernířovice