Pyšný Uxmal

Starověké město Uxmal v Mexiku je jedním z nejnavštěvovanějších míst Yucatánu. Zároveň je to pozoruhodné archeologické naleziště. Pro svou historickou hodnotu a stavby, které jsou „vrcholem pozdního mayského umění a architektury“, je od roku 1996 na seznamu UNESCO. Ve starověku bylo město Uxmal jedním z největších. V době rozkvětu (8.-9. st.) tam žilo okolo 25 000 Mayů. Kouzelníkova pyramida leží v srdci města. Pohled z vrcholu nabízí pocit, že máte celý svět jako na dlani. Staří Mayové museli mít důvod stavět tak vysoké stavby na vyvýšených místech v centru dění. Dle legend byla postavena přes noc. „Noc“ ale ve skutečnosti znamená tři století. A dnešní pyramida není jen jedna stavba.

Pyramida kouzelníka, kouzelní stavitelé

Mezi mnoha pyramidami světa zaujímá ta uxmalská zvláštní místo. Má zaoblené hrany, oválnou základnu, je stupňovitá a stojí na strmém svahu. Přestože nebyla nikdy přesně změřena, odhady uvádějí výšku až 40 metrů, základy 70krát 50 metrů. Dle archeologů byl Uxmal osídlen v 6. st. n. l. a nejspíš kolem roku 560 byla postavena „první“ pyramida. Během staletí kolem ní a k ní byly přistavovány další. Pyramida, která je vidět dnes, je „pátá“ stavba z 9. století. Po 10. století bylo město opuštěno, ale pro Maye zůstalo poutním místem, dokud ho nedobyli Španělé a pyramidu nevyrabovali.

Dnešní pyramidu tvoří pět chrámů. První je u základny na západní straně. Průchod byl po přívalových deštích hurikánu Gilbert v roce 1988 uzavřen. Do druhého vede otvor ze schodiště na východní straně a je vyhlouben jen částečně. Je podepřen sloupy, má střešní hřeben, který je vidět skrz otvor v podlaze pátého chrámu. Třetí chrám má malou svatyni, chodbu a zvenčí není vidět. Nejbohatší výzdobu má čtvrtý chrám s maskami mayského božstva deště a hromů a mřížovými ornamenty. Poslední stavbou je pátý chrám, Dům kouzelníka (proroka) pod vrcholem pyramidy. Vedou tam dvě strmá schodiště. Jsou zde tři komnaty s křížovou výzdobou a malý chrám. Ten údajně skrývá kouzelníkovo tajemství a je začarovaný. To i dnes, stejně jako vrchol pyramidy, stráží velcí havrani.

Zdroj: Youtube

Kouzelníkova pyramida spjata s legendami a kouzly

Legendy o pyramidě, které si staří Mayové předávali, mají několik verzí. Jádrem však zůstává trpaslík, který ji postavil pomocí kouzel za jednu noc. Svou roli hraje i proroctví. Kdysi žila v chýši osamělá stařenka, čarodějnice a jejím jediným přáním bylo mít dítě. Modlila se k bohu deště a ten její přání vyslyšel. Zjevil se jí ve snu a poradil, ať najde želví vejce. Stařenka vejce našla, zahřívala ho, dokud se z něho nevyklubal malý chlapec. Když mu byl rok, byl chytřejší a silnější než mnozí dospělí. Přestal však růst. Lidé mu říkali trpaslík. Jednou, když si hrál, našel tradiční mayský buben tunkul. Udeřil do něho a zvuk bubnu uslyšel na míle daleko i král Uxmalu. Podle proroctví měla jeho vláda skončit, až se tento buben rozezní a ten, kdo do bubnu udeří, stane se novým králem.

Poslal tedy pro toho, kdo buben rozezvučel a chtěl se ho zbavit. Když uviděl malinkého trpaslíka, usoudil, že mu nic nehrozí. Dal mu však tři úkoly s tím, že pokud je nesplní, bude popraven. Jedním z nich bylo postavit přes noc nejvyšší a největší palác ve městě. Trpaslík za pomoci kouzel své matky všechno splnil. Za tři dny od úderu do bubnu se stal králem Uxmalu a lidé si ho vážili. Považovali ho za kouzelníka. Za jeho vlády město vzkvétalo. Nechal postavit i menší palác pro svou matku. Pyramida je proto zasvěcena tomuto malému čarodějovi.

Vchod do chrámu na vrcholu je přesně na úrovni zapadajícího slunce dne 12. dubna a 31. srpna. Dva důležité dny mayského kalendáře. Což svědčí o tom, že je Kouzelníkova pyramida také spjata s astronomií a pozorováním nebe. Milovníci záhad věří, že právě proto tajemnou komnatu na vrcholu v tyto dny navštěvovali mimozemšťané.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, pyramidomania.com,