Cawoodský meč dodnes fascinuje historiky, archeology i nadšence. Poté, co byl meč dlouhá léta vystavený v londýnském Toweru, dostal se do soukromého vlastnictví, a nakonec jej získalo Yorkshirské muzeum v Yorku, kde je dodnes uložený jako ceněný artefakt vikinské historie. Meč je svědectvím zručnosti vikinských řemeslníků, symbolem jejich bojové zdatnosti a záhadou, která nás uchvacuje svými nápisy a tajemstvími. Na jeho podobu se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Jak je možné, že se zachoval v takové podobě?

Cawoodský meč uchvacuje představivost svým vynikajícím řemeslným zpracováním a zajímavými záhadami. Meč z Cawoodu, který pochází z období kolem roku 1100, tedy z rozhraní vikinského a středověkého období, je ztělesněním konstrukce vikinských zbraní a ve své čepeli skrývá fascinující tajemství.

Jedním z nejpoutavějších aspektů meče Cawood je jeho výjimečná zachovalost. Meč byl vyrobený z nejtvrdší tehdy dostupné oceli a vysoký obsah uhlíku přispívá k jeho pozoruhodnému stavu i po téměř tisíciletí. Vynikající stav meče lze přičíst nízkému obsahu kyslíku v říčním bahně, které působilo jako ochranná bariéra proti korozi a rozkladu.

Nápis, který vědce potrápil

Zajímavé je, že meč z Cawoodu nese podél čepele nápis, který po staletí vrtal odborníkům hlavou. Na jedné straně jsou vyryta velká římská písmena, zatímco druhou stranu zdobí lombardské písmo. Tato písmena však netvoří žádná známá slova. Jedná se o nějaký druh vzkazu. Archeologové spekulují, že nápis může být náboženskou frází nebo zaklínadlem, které má majiteli meče zajistit neporazitelnost v boji. Zůstává záhadnou hádankou a dodává této nádherné zbrani nádech tajemství.

Další záhady

Zvědavost vzbuzuje také původ meče a jeho „cesta k řece“. Hrad Cawood, kdysi letní sídlo arcibiskupa z Yorku a někdejší sídlo vikinského pána, poskytuje kulisu historických intrik. Spojení hradu s nálezem meče vyvolává otázky ohledně vlastnictví meče a okolností, které vedly k jeho ponoření do řeky Ouse. Přestože nám přesné detaily mohou unikat, meč z Cawoodu nabízí pohled do světa vikinských válečníků a jejich cenného majetku.

Podle slov doktora Andrewa Woodse, kurátora numismatiky a pozdně středověkých sbírek v Yorkshirském muzeu, „je Cawoodský meč skutečně výjimečným nálezem, a to jak z hlediska jeho dochování, tak z hlediska záhad, které jej obklopují. Nabízí nám pohled do světa vikingských válečníků a jejich víry a jeho krása je dokladem řemeslné zručnosti té doby." Cawoodský meč se svou elegancí, historickým významem a nevyřešenými hádankami představuje pozoruhodný příklad vikinských zbraní a nabízí pohled do fascinujícího a záhadného světa severských válečníků.

Zdroje: www.vikingrune.com, en.natmus.dk, https://en.wikipedia.org/wiki/Cawood_sword