Krvavá hraběnka

Píše se rok 1614 a neuvěřitelně bohatá a mocná šlechtična Alžběta Báthoryová umírá zazděná ve své komnatě ve věku 54 let. Zda byla skutečně tři roky doslova zazděná či jen uvězněná na svém sídle v Čachticích je stejně nejasné, jako okolnosti jejích ohavných činů, ale i to jakých, kolika a zda se jich skutečně dopustila. Uvádí se, že umučila a brutálně zavraždila až 650 dívek a je považovaná za největší vražedkyni všech dob. Její sadismus jí vynesl přezdívku Krvavá hraběnka a prý se stala inspirací pro B. Stokerova Drákulu.

Takže, co má mít Alžběta tzv. na triku? Její služebníci po krutém mučení u soudu přiznali, že jejich paní služebnicím a mladým dívkám, které vylákala na svůj hrad, s oblibou dávala do dlaní rozžhavené mince. Pálila je horkými kleštěmi, kterými jim často trhala prsty. S potěšením jim zapichovala jehly pod nehty nebo do rtů, nůžkami je bodala do obličeje a prsou. Pro své pobavení je na radu svého muže polévala medem a nechala na pospas mravencům a broukům. Nebo je naopak nechala nahé ve sněhu a polévala vodou, aby umrzly. Dívky zavírala do klecí s hroty a věšela ke stropu. Kde se v ní vzala taková krutost?

Utrpení denní chléb

Historici, kteří připouštějí, že Alžběta mohla být skutečně krutá sadistka a možná trpěla nějakou poruchou osobnosti, se to snažili vyčíst z jejího života. O jejím dětství se zachovaly jen kusé informace, ale ví se, že rod Báthoryů měl dvě větve, které po generace spojovaly příbuzenské sňatky. To s sebou mohlo přinést genetickou degeneraci. Její příbuzní měli sklony k tyranství, zvrácenosti v milostných hrátkách a zhýralství, jako třeba synovec Gábor nebo teta Klára. Její strýc byl údajně satanista, bratr alkoholik. V rodě se dědila epilepsie, kterou trpěla i Alžběta. Ví se, že jako dítě měla záchvaty vzteku, výkyvy nálad i sklon k násilí. Navíc byla svědkem veřejných poprav a krutého mučení odsouzených.

Dle dobových zpráv (ač se nemusejí zakládat na pravdě) na Alžbětu měla velký vliv teta Klára, která ji zasvětila do čarodějnictví a černé magie. Sama si to prý „rozdávala“ i s ženami. Provdala se za milence, který zabil jejího manžela, kterého pak ona sama zardousila. Když si odpykávala trest ve vězení, svedla i své dozorce. Jsou i jiné verze o jejím milostném životě, ale nás zajímá Alžběta.

V patnácti byla provdaná za o čtyři roky staršího hraběte Ference Nadasdyho. Ten si za svou krutost v boji proti osmanským Turkům a nemilosrdné trýznění zajatců získal přezdívku Černý rytíř. I on byl údajně vyznavačem temných sil. Mučil i své sluhy třeba tím, že jim dával mezi prsty papír a ten pak zapálil. Říká se, že to byl právě on, kdo svou Alžbětu ke krutým trestům poddaných navedl.

Předposlední kapitolka

Historikové nezpochybňují, že své služebnictvo mohla za trest nechat hladovět, jak se uvádí, a zvláště dívky fyzicky trestat, což v té době nebylo nic neobvyklého. Někteří však tvrdí, že protestanská Alžběta nebyla krutá nemilosrdná vražedkyně, ale pouhá oběť mocenského a politického spiknutí s náboženským podtextem, v jehož pozadí stál závistivý katolický král Matyáš II.

Někteří historici se domnívají, že její brutalita byla zveličovaná i proto, že svou roli hrála skutečnost, že byla velmi mocná žena, což představovalo hrozbu pro patriarchát, kterou jen násobilo její neukojitelné libido. Alžběta byla prý velmi promiskuitní a uspokojení nacházela v náručí mnoha milenců, a nejen v době, kdy byl její muž na bojišti. Z postele tak mohla snadno tahat za nitky…

Skutečnou tvář Krvavé hraběnky a Černého rytíře ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Lačná krve?

Ze soudních spisů vyplývá, že dle svědectví, ač z doslechu, měla utrýznit 50 až 80 dívek. Žádné mučící nástroje se na jejím hradě nenašly, žádná z mučených dívek nevypovídala. Pravda o tom, jak dívky trestala a kolik jich zabila možná dosud leží skrytá někde v čachtických troskách, a možná se ji nikdy nedovíme. Velmi nepravděpodobné ale je, že ukusovala dívkám prsa nebo části jejich obličeje a jedla je, jak vyprávějí hororové historky. Pravda také není, že nutila dívky jíst své vlastní kusy masa. Ať se „čachtická paní“ dopustila čehokoli, častý námět příběhů, že se koupe v krvi nevinných panen, a dokonce ji pije, aby si uchovala mládí, krásu a žádostivost, je zcela jistě smyšlenka. Tyto historky se totiž objevily až sto let po její smrti…

Zdroje: www.syfy.com, www.historyhit.com, www.teraz.sk