Černá armáda

Zdáli se nesmrtelní a jejich počet byl ohromný. Černá armáda Matyáše Korvína byla ve své době největší vojenskou jednotkou v Evropě. 

Matyáš Korvín byl uherským, chorvatským a českým králem a rakouským vévodou. Byl to ambiciózní muž, který se nezdráhal použít ty nejtvrdší způsoby, aby dosáhl svého. 

Byl schopným vladařem a politikem a také velmi vzdělaným mužem. Právě Matyáš Korvín stál za rozvojem téměř 30000 armády, které se říkalo "černá". Muži oblečení v černých hábitech byli profesionálními žoldnéři. 

Laicky řečeno to znamená, že za každý boj, který vedli, dostávali peníze. Černá armáda bylo zaměstnání, které však mohli vykonávat jen ti nepovolanější. Museli projít velice tvrdým a často nepříjemným výcvikem a jejich pověst byla téměř nesmrtelná. 

Velitelem černé armády Matyáše Korvína byl Čech Jan Haugvic z Biskupic. Možná právě to bylo důvodem, proč většina "černých" žoldáků byla tvořená Čechy. 

Černá armáda se pyšnila nejen skvěle trénovanými muži, ale především tou nejmodernější vojenskou technikou, která v té době byla k dispozici. 

Žoldnéři černé armády měli k dispozici arkebuzy. Na první pohled primitivní palné zbraně připomínající děla, umístěné na dřevěné násadě, nosili do každého boje. 

Žoldnéřům však nechyběly ani piky, halapartny, cepy, sekery, kopí, palcáty a meče. Ti z nich, kteří byli vycvičení ke střelbě, pak měli k dispozici nejlepší kuše. 

Nejstrašnější žoldnéři

Černá armáda tak byla právem považovaná za nejstrašnější vojenské seskupení té doby. Skládala se z husarů, lukostřelců, pěšáků a jezdců. A většinu skutečně tvořili Češi. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Černá armáda Matyáše Korvína dosáhla mnoha velkých úspěchů. V rakousko-uherské válce dobyla velkou část Rakouska, včetně Vídně. V česko-uherské válce získala Moravu, Slezsko a obě Lužice. 

Žoldnéřům černé armády se podařilo zvítězit také nad osmanskými Turky. Kromě Čechů tvořili černou armádu také Poláci, Srbové, Bavoři, Chorvati a Maďaři.

Matyáš Korvín byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších středověkých panovníků. Za jeho panování zažily země, kterým vládl, vrchol renesance. Jako nadmíru vzdělaný muž mluvil plynně latinsky, německy, česky a chorvatsky. 

Zdroje: dailynewshungary.com, www.vhu.cz, cs.wikipedia.org