Černé díry ve vesmíru jsou známé svou intenzivní gravitací, která zachytí vše, co se odváží přiblížit, dokonce i samotné světlo. Překvapivě byly podobné víry identifikovány i v oceánech. Tyto mohutné oceánské víry, každý o průměru více než 150 kilometrů, jsou tak těsně obklopeny vodními drahami, že jim nic neunikne, dokonce ani samotná voda.

Skryté síly oceánu

Oceánské proudy hrají klíčovou roli v našem klimatu a jedním z nejkritičtějších je Golfský proud, který je zodpovědný za mírné zimy v severní Evropě. Naše klima však významně ovlivňují také obrovské víry, které se točí a unášejí napříč oceánskou rozlohou. Tyto víry, některé dokonce větší než města, přenášejí obrovské množství vody, včetně teplých a slaných proudů. V poslední době jejich počet v Jižním oceánu roste a nesou s sebou potenciál zmírnit nepříznivé účinky tání mořského ledu v oteplujícím se světě.

Výzva identifikace oceánských vírů

Jednou z hlavních překážek, kterým vědci při studiu těchto vírů čelili, bylo určení jejich hranic v chaotickém a neklidném oceánu. Vířící, unášená voda uvnitř těchto vírů vypadá zevnitř i zvenčí naprosto chaoticky. Aby vědci tento chaotický tanec rozluštili, vyvinuli novou matematickou techniku. Pomocí satelitních pozorování se jim podařilo izolovat souvislé vodní ostrovy uvnitř těchto vírů.

Na video, jak tyto díry vypadají, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Černé díry v oceánu

Ke svému úžasu vědci zjistili, že tyto koherentní vodní ostrovy mají stejné matematické charakteristiky jako černé díry ve vesmíru. Stejně jako černé díry mají kritickou vzdálenost, za kterou se světlo stáčí do spirály a ohýbá se na kruhovou dráhu, mají tyto oceánské víry bariéry, kde se částice tekutiny pohybují v uzavřených smyčkách a zachycují vše uvnitř, stejně jako jejich nebeské protějšky.

Dopad oceánů a další důsledky

Tyto oceánské víry připomínající černé díry hrají zásadní roli při transportu nejen vody, ale také mikroorganismů, plastového odpadu, a dokonce ropy přes rozsáhlé oblasti oceánu. Jejich stabilní povaha zajišťuje, že slouží jako spolehlivé vodní taxi.

Tento objev vyvolal řadu otázek a otevřel nové možnosti pro pochopení dynamiky oceánů a jevů souvisejících s klimatem. Může dokonce pomoci rozluštit záhady spojené s šířením znečištění životního prostředí v našich oceánech.

Pozemské oceány sice neskrývají vesmírná tajemství, ale skrývají svá vlastní tajemství a odhalují oceánské víry, které se chovají jako černé díry, zachycují vše, co se dostane do jejich dosahu, a poskytují tak hluboký vhled do skrytých sil formujících naši planetu.

Zdroje: www.sciencedaily.com, www.dailymail.co.uk, www.express.co.uk