www.sandragulland.com, www.thehealthyjournal.com, www.stoplusjednicka.cz

Za zdmi královského paláce

Levobočci nejsou v historii královských rodů ničím neobvyklým. Král potomka, kterého zplodil s milenkami, často ani netajil. Pokud by se ale královně narodilo nemanželské dítě, byla by to urážka celého majestátu. Marie Tereza Španělská, první manželka Ludvíka XIV. porodila tři dcery. Druhá se předčasně narodila v roce 1664 a údajně zemřela. A právě ta měla být plodem královnina hříšného vzplanutí.

Příběh se začíná zaplétat

Královský porod byl více méně věcí veřejnou a přihlíželi mu svědci. Ani porod druhé dcery královny Marie Terezy se neodehrál v soukromí. Pokud jde o pravost záznamů o jeho průběhu, jsou mnohá svědectví dle historiků sporná. Nejen to, i rozporná. Některá tvrdí, že narozená princeznička byla černá, jiné, že byla „jen ošklivá“. Nicméně se shodují v tom, že se narodila předčasně a kůži měla tmavou až temně fialovou. Může to ukazovat na porodní komplikace a přidušení plodu či dítěte. Dcerka se mohla narodit i mrtvá. Dle písemností Ludvíka se ví, že smrt dcery Evropě oznámil. O její smrti ale nejsou žádné lékařské záznamy.

A do benediktinského kláštera v opatství Moret-sur-Loing, jen pár kilometrů od královského paláce, je zcela náhodně dáno do péče jeptišek malé maurské děvčátko.    

Černá kráska z obrazu

Na královském dvoře se dlouho šušká, že černá Louise Marie-Thérèse, která vyrůstá v klášteře Moret, je dcerou královny Marie Terezie. Je o tom přesvědčená i sama maurská jeptiška, která prý mluví o Ludvíku Bourbonském, nejstarším synovi a dědici Ludvíka XIV. jako o svém bratrovi, a s dvorem má velmi dobré přátelské vztahy. Detektiv samozřejmě nemůže opominout, co se povídá, chce-li se ale dobrat pravdy, musí se spolehnout na fakta. Tady je máme.

Jeptiška tmavé pleti přijala řeholnictví až v pozdním věku, někdy kolem třiceti let. Je zvěčněna na obraze známém jako Maurka z Moretu, který je dnes uložen v Knihovně svaté Jenofény v Paříži. Dle některých odborníků ji mohl namalovat v roce 1680 Pierre Gobert, oblíbený malíř Ludvíka XIV., autor mnoha členů královské rodiny a vznešených dam u dvora. Detektiv se ptá: Proč by dvorní malíř maloval jeptišku? Odpověď nachází ve vazbách ke královskému dvoru. Obraz však není jediným pojítkem…

Zachoval se také dokument z roku 1685, ve kterém král Ludvík XIV. udělil jeptišce Luise Marii-Thérèse penzi, která „… jí bude pravidelně vyplácena strážci královského pokladu přítomnými i budoucími po celý život v tomto klášteře nebo kdekoli jinde…“

Portrét Maurky z Moretu ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Zameteno pod koberec aneb ctnostná královna

Po smrti královny Marie Terezy v roce 1683 se o černé jeptišce z Moretu začíná mluvit už veřejně jako o její dceři. Údajně měla pár let před narozením „černé princezny“ milostný románek se svým africkým sluhou jménem Nabo a mezi nimi to prý jiskřilo. „Nebylo mu shůry dáno“, příroda ho ale ani neobdařila fyzicky. Byl velmi malého až přímo trpasličího vzrůstu. Ale živý, veselý a ke královně velmi milý a pozorný. Získal si tím její přízeň. Dobyl si i její lože? Kdo ví? Co se však ví, že krátce poté, co královna porodila druhou dceru, byl nalezen mrtvý ve fontáně královského paláce. Jisté je, že byl zavražděn, aby něco neprozradil.

Odpověď francouzskému dvoru na královské vazby s černou jeptiškou dala Madame de Maintenon, vychovatelka nelegitimních dětí Ludvíka a Madame de Montespan, a jeho pozdější milenka a rádkyně. Černá jeptiška Louise Marie-Thérèse je dcerou věrných maurských služebníků krále. Po jejich smrti ji de Maintenon dala na výchovu do kláštera.

Není však vyloučené, že tmavá Louise Marie-Thérèse mohla být dcerou krále a některé z jeho afrických služebnic.