Když v roce 1737 přijel dánský námořní kapitán a průzkumník Frederic Norden do Egypta, byl nadšený. Jako nadaný kreslíř zachytával na papír vše, co ho zaujalo. Maloval lidi, krajinu, architekturu, mapy a také pyramidy. Své poznámky a kresby pak vydal pod názvem Cesty po Egyptě a Nubii.

„Hlavní pyramidy v Gíze se nacházejí na jihovýchodě. Pozornost si zaslouží čtyři největší. V jejich okolí je sedm nebo osm dalších. Ty jsou ale nezajímavé. Dvě nejsevernější pyramidy jsou nejmonumentálnější. Mají výšku přes 150 metrů. Další dvě jsou menší, bez nátěru a nemají chrám jako první objekt. Čtvrtá pyramida je postavena z kamene, který je černější než žula, ale asi stejně tvrdý. Vrchol je nažloutlý a špička je zakončena velkým kamenem ve tvaru krychle. Vypadá to, že sloužil jako podstavec. Pyramida je situována v linii ostatních, je ale více na západ," popsal dobrodruh.

Černá pyramida v Gíze

Autor ke svému popisu přiložil i podrobný nákres z ptačí perspektivy. Na něm lze zřetelně rozeznat hory a umístění všech zmiňovaných staveb, které jsou od sebe vzdálené asi 400 kroků. I přesto odborníci existenci samostatně stojícího čtvrtého objektu z černého kamene popírají.

Podle nich šlo pouze o jednu ze satelitních pyramid, jež sloužily jako hrobky manželek faraona Chufua. Zpochybňují také existenci dalších sedmi až osmi menších jehlanů, které Frederic Norden zmínil.

Čtvrtá pyramida

Také spisovatel Tony Bushby ve své knize Tajemství Bible píše, že prý existují důkazy o tom, že čtvrtá černá pyramida byla dvacet let po odjezdu kapitána Nordena rozebrána. Podle něj byly práce zahájeny v roce 1759. Za deset měsíců již po objektu nezbyla žádná stopa. Pyramidu měli zničit britští zednáři, když pod ní hledali poklad. Kameny byly prodány za účelem financování operace. Dodnes jsou prý vidět v některých káhirských budovách. Tato myšlenka by vysvětlovala fakt, že jehlan chybí na mapách z roku 1837 a 1842.

Dalším vodíkem jsou arabské rukopisy, jež byly objeveny ve 14. století a nyní jsou v rukách káhirského muzea. Kronikář Masoudi, který zemřel v roce 967 n. l., se prý ve svém díle zmiňuje o západní pyramidě, jež měla třicet komor naplněné bohatstvím. Taková stavba se však zatím nenašla. Mohla to být čtvrtá ztracená pyramida? Byl to důvod, proč ji zednáři rozebrali? A kde jsou zmiňované poklady teď? Na tyto otázky zatím nikdo odpovědět nedokáže.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.suenee.cz, demiurg.cz