Supermasivní černé díry, vzdálené od nás asi 9 miliard světelných let, se k sobě přibližují už asi 100 milionů roků. Jejich celková hmotnost se pohybuje v řádech stovek Sluncí. Srážka, ke které by mělo podle výpočtů dojít přibližně za 10 tisíc let, bude tak obrovská, že uvolněná energie pohne časoprostorem.

Vědci proto doufají, že studium PKS 2131-021 by mohlo odhalit nové informace o tom, jak tato monstra vznikají a co se stane, když se srazí. Černé díry velkých rozměrů má ve svém středu většina galaxií.

Srážka černých děr

Pár černých děr patří do skupiny tzv. blazarů. Je to označení pro aktivní galaktické jádro, které v pravidelných intervalech vypouští plazmu pohybující se téměř rychlostí světla. Kapalina ve výtrysku výrazně září v ultrafialové, rentgenové nebo gama oblasti spektra.

Jas blazaru PKS 2131-021 je však zajímavý tím, že kolísá v pravidelných intervalech. Autoři studie publikované v The Astrophysical Journal Letters tyto výkyvy přirovnaly k tikání hodin. Vědci se domnívají, že právě tyto záblesky jsou důkazem, že se objekty vzájemně přitahují.

Aby se jejich teorie potvrdila, prozkoumali data z pěti observatoří za posledních 45 let. Ta naznačují, že jasnost binárního blazaru se bude v průběhu času měnit. Supermasivní černé díry se tak staly nejtěsněji propojeným párem, který kdy byl ve vesmíru objeven.

Záhadné černé díry

I přesto, že nynější astronomové nebudou svědky střetu, mohou již nyní sledovat něco, co dosud jen teoreticky předpokládali. „Naše výpočty naznačují, že galaxie byly nejdřív malé, postupem času se srážely a tím se zvětšovaly. Myslíme si, že se tak chovaly i černé díry," řekl Dr. Ignacy Sawicki z Oddělení kosmologie a gravitační fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pokud se objekty opravdu spojí, spolknou velké množství hmoty. Do okolí naopak vytryskne mnoho energie. Okolní plyny se zahřejí, dojde k atomovým a chemickým reakcím, které budou pozorovatelné jako velké množství gama a rentgenového záření. Srážka také vyprodukuje gravitační vlny, jež rozvlní celý časoprostor, jako když člověk skáče na trampolíně. V jejich amplitudě a frekvenci bude zakódována cenná informace o celém procesu zániku černých děr.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.seznamzpravy.cz, www.livescience.com, utf.mff.cuni.cz