Newtonova mechanika umožňuje vypočítat přesný stav fyzikálního systému v jakémkoliv bodu v budoucnosti za předpokladu, že dokonale známe jeho počáteční stav. Stejně tak obecná teorie relativity. Fyzici se proto spoléhají, že přesná znalost geometrie prostoru a rychlosti jeho změn v současnosti umožňuje teoreticky předpovědět, jak se bude časoprostor vyvíjet. 

Problémem však je, že černé díry tuto teorii zpochybňují. Objekty jsou tak temné, že pohlcují i světlo. Proto nelze konkrétně odhadnout, co se za určitou hranicí, kam nelze dohlédnout, děje. Jinými slovy, budoucnost je nemožné předvídat. 

Tento stav byl pojmenovaný jako hypotéza kosmické cenzury. Pracoval s ní Stephen Hawking i Kip Thorne. Mezinárodní tým vědců v čele s matematikem Peterem Hintzem si ale myslí, že v určitých extrémních situacích by mohly existovat takové hmotné objekty, v nichž tato teorie nefunguje.

Nové černé díry

Obecně se předpokládá, že kdyby byl například astronaut vcucnut do černé díry, během svého pádu by začal čas vnímat zpomaleně. „Pak, přímo na hranici oblasti, kde singularita deformuje prostor do nekonečna, by nastala smrt,” říká Hintz. Anebo ne.

„Naše matematické modely ukázaly, že v případě, že by hmotný objekt měl silný elektromagnetický náboj nebo by rychle rotoval, slapové síly, způsobující tzv. špagetifikaci, tedy natahování oběti do pomyslných provázků, by byly narušeny. Astronaut by tak nejen přežil, ale zároveň by se ocitl ve světě, kde by byla jeho minulost vymazána a mohl by spatřit nekonečný počet možných budoucností,” říká odborník.

Konec teorie relativity?

Studie vyvolala vlnu diskuzí. Znamená to, že Einsteinova teorie relativity byla vyvrácená? „To netvrdíme, jen je důležité ukázat, že v rámci experimentálního výzkumu se objevují i další možnosti, jak vnímat vesmír,” vysvětluje Peter Hintz.

Zdroj: Youtube

Nabité černé díry jsou totiž pouhou hypotézou. Byly by lehce rozpoznatelné, protože by přitahovaly opačně nabitou hmotu, dokud by se nestaly neutrálními. Takové chování ale ve vesmíru zatím pozorováno nebylo.

Zdroje: www.physicsworld.com, www.news.berkeley.edu, www.livescience.com