Havárie čtvrtého reaktoru černobylské jaderné elektrárny způsobila největší únik radioaktivního materiálu do životního prostředí v historii lidstva, což ovlivnilo životní prostředí i lidskou populaci.

Více než tři desetiletí po havárii se už Černobyl stal jednou z největších přírodních rezervací v Evropě, kde se dnes nachází útočiště řady ohrožených druhů, včetně medvědů, vlků a rysů. A dokonce zde nové druhy i vznikají!

První černé žáby byly v oblasti objeveny v roce 2016 dvěma ekology. "Toho roku jsme v blízkosti poškozeného jaderného reaktoru objevili několik východních stromových žab s neobvyklým černým zabarvením," napsali s vědomím, že východní stromové žáby jsou normálně jasně zelené. U tohoto druhu je možné za normálních okolností najít malé procento žab s neobvyklým zbarvením, ale nikoli se smolně černým.

Zelená už není moderní! Černé žáby vědí

Nejhorší zaznamenaná jaderná katastrofa se udála asi 60 kilometrů severně od hlavního města Kyjeva. Roztavení reaktoru rozšířilo radiaci, která způsobila onemocnění a genetické změny nejen u žab, ale u moha dalších zvířat, jak ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Většina postižení se u zvířat ukázala jako fatální či velmi škodlivá, zato ztmavnutí kůže žab může být životně důležité. Chrání totiž své nositele před různými zdroji radiace.

"Těchto žab jsme si všimli hned první noc, kdy jsme v Černobylu pracovali. Hledali jsme tento druh v blízkosti poškozené elektrárny a zjistili jsme mnoho žab, které byly jen černé,“ říká Germán Orizaola, výzkumník ze španělské univerzity v Oviedu, který je spoluautorem nové studie.

"Tmavé zbarvení chrání před různými zdroji radiace," uvádí Orizaolův kolega Pablo Burraco. „V případě žab je tato lesklá černá barva výsledkem melaninů, kožních pigmentů, které se vyskytují u mnoha druhů.“ Melanin mají i lidé a melanin dokáže pomáhat proti záření. Melanin absorbuje a rozptyluje část energie záření a kromě toho může vychytávat a neutralizovat ionizované molekuly uvnitř buňky, jako jsou reaktivní formy kyslíku. Díky těmto účinkům je méně pravděpodobné, že jedinci vystavení záření budou dále trpět poškozením buněk, a zvyšují se jejich šance na přežití. To znamená, že žáby s vyšší hladinou melaninu mají větší šanci přežít.

Časem se tmavší žáby rozmnožovaly úspěšněji než zelené žáby a výsledkem toho je „nejnovější várka“ smolně černých obojživelníků.

Od nalezení zvláštních žab výzkum pokračoval, ale ruská invaze na Ukrajinu si vynutila jeho přerušení.

Další černá zvířata?

Jedním z nejzajímavějších témat výzkumu v Černobylu je snaha zjistit, zda se některé druhy skutečně přizpůsobují životu s radiací. Stejně jako v případě jiných škodlivin by radiace mohla být velmi silným selektivním faktorem, který zvýhodňuje organismy s mechanismy zvyšujícími jejich přežití v oblastech kontaminovaných radioaktivními látkami.

Právě žabky východní (Hyla orientalis) jsou prvním důkazem. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Během těchto tří let vědci analyzovali hřbetní zbarvení kůže více než 200 samců žab odchycených ve 12 různých chovných rybnících podél širokého gradientu radioaktivní kontaminace. Zahrnovaly některé z nejradioaktivnějších oblastí na planetě, ale také čtyři lokality mimo černobylskou vyloučenou zónu a s úrovní radiace pozadí, které byly použity jako kontrolní. Vědci se nyní domnívají, že tmavší kůže zmutovaných žab jim mohla pomoci přežít v uzavřené zóně, která dnes omezuje přístup na 1 000 km2 kolem nulového bodu.

Smolně černé zbarvení nesouvisí s úrovní radiace, kterou dnes žáby zažívají a lze ji u všech jedinců změřit, i když tmavé zbarvení je typické pro žáby z nejvíce kontaminovaných oblastí v době havárie nebo v jejich blízkosti.

Černobylské žáby mohly podle výsledků studie projít procesem rychlé evoluce v reakci na radiaci. Dnes by tmavé žáby radiaci přežily lépe a úspěšněji by se rozmnožovaly.

Od havárie již uplynulo více než deset generací žab a klasický, i když velmi rychlý proces přírodního výběru může vysvětlit, proč jsou nyní tyto tmavé žáby dominantním typem druhu v černobylské vyloučené zóně. Vzhledem k tomu, že úroveň radiace je dnes mnohem nižší, je otázkou, zda černé žáby zůstanou dominantní.

Zdroje:

www.yahoo.com

subjecttoclimate.org

www.dailymail.co.uk