V oblasti chybí také firemní infrastruktura a průmysl, který by dával lidem práci. To vede ruku v ruce k vysoké nezaměstnanosti. Tisíce rodin zůstavají bez prostředků a ve většině případů přežívají pouze z toho, co jim nabízí kontaminovaná půda. Na místním trhu se běžně prodávají lokální zemědělské produkty i maso, které lidé bez většího znepokojení běžně konzumují.

V roce 2009 po dvanácti měsících vyřizování formalit s ukrajinskou vládou zahájila portugalská pojišťovna Liberty Seguros projekt Modré léto, jehož cílem bylo poskytnout dětem ve věku od 6 do 16 let měsíc až dva letních prázdnin v hostitelské rodině mimo kontaminovanou zónu. Cesta do zahraničí měla za cíl dětem ulevit fyzicky, aby se dostaly mimo oblast radiace do zdravého prostředí a také psychicky, prostřednictvím nových zážitků.

Nedávný spor mezi Ukrajinou a separatistickými skupinami přinesl nový význam tohoto projektu, protože někteří rodiče nebo sourozenci těchto dětí se aktivně účastnili ozbrojeného konfliktu.

Do Portugalska přijelo v rámci prvního roku Modrého léta devět dětí, s tím, že množství hostitelských rodin stále roste. V průběhu července a srpna vyjíždí 900 dětí z postižených vesnic na Ukrajině a v Bělorusku do evropských zemí, kde mohou volně dýchat.

Autor: Bruno Colaço