Černý kámen byl poprvé v západní literatuře popsán v 19. století, kdy švýcarský cestovatel Johann Ludwig Burckhardt navštívil Mekku v roce 1814 a ve své knize " Cesty po Arábii" z roku 1829 podal podrobný popis černého kamene. Přestože dodnes nepanuje ve vědeckém světě shoda ohledně složení Černého kamene, je pravděpodobně nejznámějším posvátným kamenem na světě a nadále zůstává ústředním bodem posvátné islámské pouti do Mekky.

Na dokument o muslimském rituálu v Mekce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mekka, Kaaba a Černý kámen

Mekka je považována za místo narození proroka Mohameda, kde nyní stojí mešita Kaaba. Muslimové věří, že stavbu Kaaby nařídil Alláh a údajně nejstarší mešita na Zemi byla původně využívána pohany ještě před vznikem islámu. Vypráví se, že mešitu postavil Abraham se svým nejstarším synem Izmaelem podle vzoru Alláhova domova v nebi. A Černý kámen byl podle islámské tradice do zdi Kaaby zasazen islámským prorokem Mohamedem v roce 605 n. l.

Nejposvátnější islámská mešita ve tvaru krychle je místem muslimského rituálu hadždž, kdy musí každý muslim mešitu sedmkrát obejít proti směru hodinových ručiček a pokusit se políbit právě Černý kámen.

Kámen zčernalý hříchy lidí

Jedná se o místo, kam by měl každý muslim jedenkrát za život vykonat pouť, a právě v rohu této mešity se nalézá úhelný kámen známý jako Černý kámen. Jeho historie je zahalena tajemstvím. Dodnes nevíme, co by kámen mohl představovat, a dokonce se objevují názory, že se jedná o meteorit s nadpřirozenou mocí.

Podle muslimské tradice byl kámen původně bílý, ale zčernal z pobytu ve světě, kde absorboval hříchy lidstva. Černý kámen z Kaaby je často popisován jako rozpadlá tmavá skála o délce někde kolem 61 cm. Jeho povrch má načernalou barvu, ale neví se proč. Spekuluje se, že je to proto, jak moc se ho lidé dotýkali, v kombinaci s oleji, kterými je pomazán.

Na černý kámen se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Rituál věřících

Ve skutečnosti je to ale právě Černý kámen, kolem něhož mešita Kaaba stojí. Momentálně je schovaný ve východním rohu asi pět metrů nad zemí, a muslimové věří, že prorok Mohamed kdysi tento kámen políbil, což se stalo tradicí pro každého muslima už od 14. století. Protože se zde ale scházejí miliony muslimů ročně, nepodaří se ke kameni dostat každému. Mají tedy možnost jednoduše na kámen ukázat pokaždé, když procházejí na své cestě kolem Kaaby v sedmi kruzích. Přitom věřící odříkávají modlitbu z Koránu.

Kámen je střežen a vědecký svět se k němu nesmí přiblížit

Existují různé verze příběhu vzniku Černého kamene, všechny si jsou navzájem podobné, a existují dokonce příběhy o tom, že lidé byli zabiti, když se pokusili navázat kontakt s kamenem.

V průběhu času byl kámen opravdu značně poškozen, traduje se, že během obléhání Mekky v roce 683 n. l. byl údajně zasažen a rozbit na kusy kamenem vystřeleným z katapultu a potkala ho i další příkoří a zajímavý osud. Kámen je dodnes rozbitý na několik kusů, které drží pohromadě stříbrný rám, připevněný ke kameni stříbrnými hřebíky.

Kámen ale není možné vědecky zkoumat, takže se o jeho původu dá pouze spekulovat. Teorie tvrdí, že kámen je čedič, achát nebo obsidián, anebo mimozemský artefakt.

Zdroje:

zamzam.com, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Black_Stone